Seminar khoa học thường kỳ: Từ khái niệm “tơring” nhìn lại mối quan hệ giữa quá trình văn bản hoá luật tục và những biến đổi trong sở hữu đất của người Bahnar, Jrai và Sedang ở Tây Nguyên dưới thời Pháp thuộc (1907-1954) của TS. Nguyễn Đặng Anh Minh

Ngày 16/4/2021 tại Khoa Nhân học – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã diễn ra Seminar Khoa học thường kỳ: Từ khái niệm “tơring” nhìn lại mối quan hệ giữa quá trình văn bản hoá Read more

Anthropology Seminar: Strong families in an ailing state – South African white Afrikaners and their post-apartheid resilience strategies

Anthropology Seminar Topic: Strong families in an ailing state – South African white Afrikaners and their post-apartheid resilience strategies Speaker: Associate Professor Annika Teppo, Department of Cultural Anthropology and Ethnology, Uppsala University Editor-in-chief, Nordic Journal of African Studies Docent, Faculty of Social Sciences, Read more

Seminar của GS Philippe Descola: “How anthropology will help scientists intertwine nature and society to better address the Earth system disequilibrium of Anthropocene?”

Khoa Nhân học trân trọng giới thiệu Seminar của GS Philippe Descola, Giáo sư Nhân học, College de France, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sự kiện này nằm Read more