Seminar của GS Philippe Descola: “How anthropology will help scientists intertwine nature and society to better address the Earth system disequilibrium of Anthropocene?”

Khoa Nhân học trân trọng giới thiệu Seminar của GS Philippe Descola, Giáo sư Nhân học, College de France, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sự kiện này nằm Đọc thêm…

Seminar khoa học thường kỳ: “Ngôn ngữ và quá trình hình thành chủ thể đạo đức: Giáo dục Phật giáo cho trẻ em tại TP Hồ Chí Minh”

SEMINAR KHOA HỌC THƯỜNG KỲ Ngày 18/12/2018, tại A313 Khoa Nhân học đã diễn ra seminar khoa học với chủ đề: Ngôn ngữ và quá trình hình thành chủ thể đạo đức: Giáo dục Phật giáo cho trẻ em tại Đọc thêm…

Giới thiệu về các sinh hoạt khoa học và trao đổi học thuật thường niên của Ban Thúc đẩy Bình đẳng Giới, Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Kyoto, Nhật Bản

The CSEAS Gender Equality Promotion Committee was established in 2016. Based on Kyoto University’s and CSEAS’s Action Plan for Gender Equality Promotion, we take the initiative to organize the following activities for the purpose of promoting gender equality and diversity. Đọc thêm…

SEMINAR KHOA HỌC THƯỜNG KỲ: “Two strategies of international engagement: Goettingen University internationalisation strategy and the Journal of Global Buddhism”

Anthropology Seminar: “Two strategies of international engagement: Goettingen University internationalisation strategy and the Journal of Global Buddhism” Time: 9:30 Thursday 11 October 2018 Location: Room 313 budiling A, Department of Anthropology, USSH, 336 Nguyen Trai, Thanh Xuan, Ha Noi Language: Đọc thêm…

Seminar Khoa học của TS. Julia

Seminar Khoa học TS. Julia

Seminar khoa học, TS Julia Vorhölter. Dr. Julia Vorhölter, Institute for Social and Cultural Anthropology, Göttingen University Tuesday 17 July, 9:00-11:00: Mental Health Interventions and Psychotherapy in Countries of the Global South: Appropriations, Translations, and (Unintended) Consequences Abstract In recent Đọc thêm…