Công bố quốc tế: Climate disaster, gender, and violence: Men’s infliction of harm upon women in the Philippines and Vietnam’ Women’s

Link download bài công bố quốc tế: Huong Thu Nguyen & Helle Rydstrom. 2018. ‘Climate disaster, gender, and violence: Men’s infliction of harm upon women in the Philippines and Vietnam’ Women’s Studies International Forum. Volume 71, November–December 2018, Pages 56-62. Đọc thêm…

Trường Đại học Khoa học và Nhân văn triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2017 – 2018

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 và nhằm tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu Khoa học của sinh viên hướng tới mục tiêu chất lượng, tạo dựng môi trường nghiên cứu trong học tập, Trường Đại học Đọc thêm…

Thúc đẩy trao đổi và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Giáo dục vì phát triển bền vững ở Việt Nam và tiểu vùng sông Mêkong

Sáng ngày 10/05/2018, Ban Chủ nhiệm và cán bộ Khoa nhân học đã có buổi làm việc với Đại diện của Trung tâm Quốc tế về Giáo dục vì Phát triển Bền vững (Swedish International Centre of Education for Sustainable Đọc thêm…