Thông báo về việc xét tài trợ đề cương nghiên cứu của học viên cao học và nghiên cứu sinh Khoa Nhân học năm học 2021-2022

Thông báo về việc xét tài trợ đề cương nghiên cứu của học viên cao học và nghiên cứu sinh Khoa Nhân học năm học 2021-2022   Tháng 12 năm 2020, Quỹ Nguyễn Văn Huyên (sau đây gọi tắt là Read more

Xét tài trợ của Viện Nghiên cứu phát triển (Pháp) cho nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Nhân học (2021-2022)

Xét tài trợ của Viện Nghiên cứu phát triển (Pháp) cho nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Nhân học (2021-2022) Thực hiện chương trình hợp tác thúc đẩy nghiên cứu khoa học của sinh viên giữa Viện Nghiên Read more