THUYẾT TRÌNH KHOA HỌC 2022 – 2023: Tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

0 Comments

                 THUYẾT TRÌNH KHOA HỌC 2022 – 2023

PGS. TS. Paul Sorrentino

Trường Cao học Khoa học Xã hội (EHESS), Pháp

Tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ:

Nghiên cứu một số đóng góp của chuyên môn khoa học

09h – 11h, thứ 5, 03 tháng 11 năm 2022

Phòng hội thảo 314 nhà A

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,

336 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt

Tóm tắt

Qua nhiều năm nghiên cứu các chủ đề liên quan đến “tâm linh” ở Việt Nam, như nghề thầy cúng, Đạo Mẫu, sự xuất hiện của thực hành “áp vong” và vấn đề “ngoại cảm”, PGS TS Paul Sorrentino đã tìm hiểu về sự quan tâm của người Việt Nam về người đã khuất. Trong đó, vấn đề hài cốt liệt sĩ thất lạc là một hiện tượng độc đáo của xã hội và lịch sử Việt Nam. Sau khi đã nghiên cứu một số hoạt động mang tính tâm linh và khoa học trong luận án tiến sĩ và cuốn sách đầu tiên, Paul Sorrentino hiện tại tập trung vào các hình thức chuyên môn (expertise) khoa học được sử dụng trong việc tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, và nghiên cứu cả yếu tố kỹ thuật của những hoạt động đó. Dự án cũng nghiên cứu quá trình phổ biến trí thức khoa học và kỹ thuật và cách sự hiểu biết của thân nhân liệt sĩ về việc tìm kiếm vá xác định danh tính hài cốt phát triển..

Về diễn giả

Paul Sorrentino, PGS Nhân học tại Trường Cao học Khoa học Xã hội, Pháp, Chủ nhiệm chương trình Thạc sĩ châu Á học (Asian Studies) và Phó Chủ tịch Hội Nghiên cứu Đông Nam Á tại Pháp từ 2018. PGS. Sorrentino nhận bằng tiến sĩ ngành dân tộc học – nhân học tại Trường Đại học Paris Descartes. Luận án nghiên cứu về thực hành “áp vong”, lý thuyết hiện tượng nhập hồn (possession), quan hệ giữa người sống và người đã khuất tại Việt Nam đương đại, dưới sự hướng dẫn của GS. Richard Pottier. PGS. Sorrentino là tác giả cuốn sách chuyên khảo: A l’épreuve de la possession. Chronique d’une innovation rituelle dans le Vietnam contemporain, Nanterre, Société d’ethnologie, 2018.