Xét tài trợ của Viện Nghiên cứu phát triển (Pháp) cho nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Nhân học (2021-2022)

Xét tài trợ của Viện Nghiên cứu phát triển (Pháp) cho nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Nhân học (2021-2022) Thực hiện chương trình hợp tác thúc đẩy nghiên cứu khoa học của sinh viên giữa Viện Nghiên Read more

Thông tin học bổng VLIR-UOS tại Vương quốc Bỉ

Dear partners, academics and students, VLIR-UOS contributes to generating future changemakers by providing scholarships for relevant, high-quality English-taught educational programmes in Flanders and Brussels. Today, we are happy to present the 15 international Master’s programmes (ICPs) that have been selected for the academic year 2022-2023! Together with the launch of our new five-year programme, each Read more

Lễ bảo vệ khoá luận tốt nghiệp QH-2017-X

Lễ bảo vệ khoá luận tốt nghiệp QH-2017-X Dưới sự chỉ đạo của Ban Chủ nhiệm khoa Nhân học, khoa Nhân học sẽ diễn ra buổi bảo vệ khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên khoá QH-2017-X (K62) bằng hình Read more