Viện Dân tộc học tổ chức khóa đào tạo, tập huấn với chủ đề: “Những trở ngại cho việc phát triển ở vùng cao Việt Nam hiện nay: thách thức đối với các tộc người thiểu số”

Viện Dân tộc học đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Viện Harvard Yenching tổ chức khóa đào tạo, tập huấn với chủ đề: “Những trở ngại cho việc phát triển Đọc thêm…

Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia của NCS Nguyễn Thị Thanh Xuyên

Sáng ngày 17 tháng 12 năm 2018, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Xuyên, QH-2014-X– Khoa Nhân học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã bảo vệ thành công Luận Đọc thêm…

Seminar khoa học thường kỳ: “Ngôn ngữ và quá trình hình thành chủ thể đạo đức: Giáo dục Phật giáo cho trẻ em tại TP Hồ Chí Minh”

SEMINAR KHOA HỌC THƯỜNG KỲ Ngày 18/12/2018, tại A313 Khoa Nhân học đã diễn ra seminar khoa học với chủ đề: Ngôn ngữ và quá trình hình thành chủ thể đạo đức: Giáo dục Phật giáo cho trẻ em tại Đọc thêm…