Thông báo về việc xét tài trợ đề cương nghiên cứu của học viên cao học và nghiên cứu sinh Khoa Nhân học năm học 2021-2022

Thông báo về việc xét tài trợ đề cương nghiên cứu của học viên cao học và nghiên cứu sinh Khoa Nhân học năm học 2021-2022   Tháng 12 năm 2020, Quỹ Nguyễn Văn Huyên (sau đây gọi tắt là Read more

Xét tài trợ của Viện Nghiên cứu phát triển (Pháp) cho nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Nhân học (2021-2022)

Xét tài trợ của Viện Nghiên cứu phát triển (Pháp) cho nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Nhân học (2021-2022) Thực hiện chương trình hợp tác thúc đẩy nghiên cứu khoa học của sinh viên giữa Viện Nghiên Read more

Thông tin học bổng VLIR-UOS tại Vương quốc Bỉ

Dear partners, academics and students, VLIR-UOS contributes to generating future changemakers by providing scholarships for relevant, high-quality English-taught educational programmes in Flanders and Brussels. Today, we are happy to present the 15 international Master’s programmes (ICPs) that have been selected for the academic year 2022-2023! Together with the launch of our new five-year programme, each Read more