Kết quả tài trợ của Viện Nghiên cứu Phát triển (Pháp) cho sinh viên Khoa Nhân học (2022-2023)

0 Comments

 

Tiếp tục thực hiện chương trình hợp tác thúc đẩy nghiên cứu khoa học của sinh viên giữa Viện Nghiên cứu phát triển (Pháp – IRD) vàTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn từ năm học 2021-2022, Khoa Nhân học đã thông báo về chương trình tài trợ cho đề cương nghiên cứu xuất sắc từ đầu tháng 10/2022 tới toàn thể sinh viên ngành Nhân học. Đến ngày 22/11/2022, tổ thư ký đã nhận được tổng thể 05 đơn xin xét tài trợ cho nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Ngày 09/12/2022, lãnh đạo Khoa Nhân học đã ra Quyết định thành lập Tiểu ban xét tài trợ gồm 05 thành viên là đại điện Viện IRD, 01 Phótrưởng Khoa, 02 Trưởng bộ môn và một trợ lý nghiên cứu khoa học. Tiểu ban đã tiến hành họp đánh giá các đơn xin xét tài trợ vào ngày 20/12/2022. Mỗi đơn xin tài trợ đều được các thành viên đánh giá kỹ càng và cho điểm trên cơ sở các tiêu chí sau: ý tưởng nghiên cứu rõràng, có gắn với lý thuyết nhân học và có tính khả thi cao. Các thành viên tiểu ban đều cho rằng các đề cương đều có ý tưởng và ý nghĩa khoa học, thể hiện sự nhiệt tình và đam mê làm khoa học của sinh viên các khóa. Nhiều đề cương có tính cạnh tranh cao và hứa hẹn những sản phẩm nghiên cứu tốt.

Cuối cùng, trên cơ sở số phiếu bầu của các thành viên, Tiểu ban đã lựa chọn được 02 đề cương nghiên cứu tốt nhất để tài trợ là:

STT H tên sinh viên Khóa Tên đề tài
1 Vu Thi Ha Tram

Cao Thi Hue

K64 Climate change adaptation and its gendered impacts on agriculture in Tien Hai, Thai Binh
2 Lý Ngọc Thùy Dương, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Hoàng Thị Vân, Đặng Tú Uyên K66 Biến đổi điệu múa “Con đĩ đánh bồng” nghiên cứu trường hợp làng Triều Khúc, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Transformation of the dance "Con đĩ đánh bồng" (Case study of Trieu Khuc village, Thanh Xuan district, Hanoi)

 

Mỗi đề tài trên sẽ được tài trợ 05 triệu đồng để thực hiện nghiên cứu với yêu cầu phải cam kết nộp bản báo cáo để tham gia Hội nghịNghiên cứu khoa học sinh viên năm 2023 đúng thời hạn (vào tháng 3/2023).

Ngoài ra, Viện IRD và Nhà trường còn những giải thưởng cho sản phẩm báo cáo khoa học xuất sắc năm 2022-2023 tại Hội nghị Khoa học cấp Trường. Do đó, Khoa Nhân học tiếp tục khuyến khích các bạn sinh viên, các nhóm nghiên cứu khẩn trương, tích cực đầu tư vào công trình của mình để có những sản phẩm tốt tham dự Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên vào đầu tháng 4/2023.
Khoa Nhân học xin chúc mừng các đề tài được tài trợ năm 2022-2023 và chúc toàn thể các bạn sinh viên, các nhóm đang thực hiện nghiên cứu, có thêm nhiệt huyết để tiếp tục thực hiện và hoàn thành báo cáo khoa học của mình đúng hạn và có chất lượng cao.