Seminar của GS Philippe Descola: “How anthropology will help scientists intertwine nature and society to better address the Earth system disequilibrium of Anthropocene?”

Khoa Nhân học trân trọng giới thiệu Seminar của GS Philippe Descola, Giáo sư Nhân học, College de France, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sự kiện này nằm trong chuỗi seminars về Nhân học, Tự nhiên và Môi trường được tổ chức tại Trường Đại học Việt Pháp, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian và địa điểm: ngày 18.4.2018 (Buổi sáng), tại phòng 304 nhà E.

Vào cửa tự do.
Có phiên dịch song song (Anh – Việt).
Chi tiết xin xem trong tờ giới thiệu chương trình.
FlyerDescola_short_light