Seminar khoa học thường kỳ: ‘Làm văn hóa’ cho một ‘Di sản sống’: trường hợp ‘Không gian văn hóa cồng chiêng’ Tây Nguyên – TS. Trần Hoài

Một số hình ảnh của buổi seminar:
TS Trần Hoài - Viện Nghiên cứu Văn hóa
TS Trần Hoài – Viện Nghiên cứu Văn hóa
Các nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên tham gia seminar
Các nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên tham gia seminar

Khoa Nhân học chụp ảnh kỷ niệm cùng TS Trần Hoài
Khoa Nhân học chụp ảnh kỷ niệm cùng TS Trần Hoài