Hội đồng chấm Luận văn Thạc sĩ cho HVCH Lê Na

Thực hiện theo QĐ về việc thành lập HĐ chấm luận văn Thạc sĩ số 2520/QĐ-XHNV ngày 07/09/2018 của Hiệu Trưởng Trường ĐH KHXH và NV cho HVCH Lê Na với đề tài Mâu thuẫn trong quá trình thu hồi đất nông nghiệp (Nghiên cứu trường hợp một làng đồng bằng sông Hồng) chuyên ngành Nhân học do PGS.TS Nguyễn Văn Sửu hướng dẫn. Khoa Nhân học tiến hành tổ chức HĐ chấm  luận văn cho học viên với thời gian và địa điểm như sau:

– Thời gian: 9h00, thứ 5, ngày 29/11/2018

–  Địa điểm: Phòng 314 nhà A, Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN