CHƯƠNG TRÌNH SEMINAR KHOA HỌC 2021 – 2022

0 Comments

CHƯƠNG TRÌNH SEMINAR KHOA HC 2021 – 2022

ThS. Nguyễn Thị Thu Hoan (Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)

 Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức trưng bày online

Tham dự qua ứng dụng Zoom từ 14h – 16h

Thứ 4, 29 tháng 12 năm 2021

Khoa Nhân học

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,

336 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

Nội dung

Trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin, internet trở thành bộ phận không thể thiếu trong đời sống hằng ngày. Những hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực di sản, bảo tàng ngày càng được chú trọng trong vài năm gần đây. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là một trong những đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ trong giới thiệu trưng bày bảo tàng, số hóa di sản văn hóa. Buổi thuyết trình khoa học nhằm trao đổi những kiến thức, kinh nghiệm trong việc chuyển tải cách trưng bày truyền thống lên một không gian trưng bày mới; Trao đổi về những khó khăn, thách thức khi thực hiện trưng bày; Một số kinh nghiệm bước đầu về ứng dụng công nghệ trong giới thiệu trưng bày bảo tàng.

Về diễn giả

ThS. Nguyễn Thị Thu Hoan, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, tốt nghiệp cử nhân và thạc sỹ ngành Văn hóa học, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Hướng nghiên cứu chính: Di sản văn hóa, lịch sử, bảo tàng (trưng bày, giáo dục).

Để đăng ký tham dự buổi thuyết trình, xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: TS. Nguyễn Vũ Hoànghoang.nguyen@vnu.edu.vn

http://nhanhoc.ussh.edu.vn/   |  https://www.facebook.com/Khoanhanhoc/