Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia của NCS Nguyễn Thuỷ Giang

0 Comments

Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia của NCS Nguyễn Thuỷ Giang

 

Sáng ngày 2 tháng 11 năm 2021, nghiên cứu sinh Nguyễn Thuỷ Giang, QH-2014-X– Khoa Nhân học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Nhân học với đề tài Không gian xã hội của cộng đồng người Hàn Quốc ở Hà Nội do PGS. TS. Nguyễn Văn Sửu hướng dẫn tại Phòng 302, nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hội đồng chấm Luận án gồm 7 thành viên do PGS.TS Nguyễn Văn Chính làm Chủ tịch Hội đồng.

 

NCS dành nhiều tâm huyết, đầu tư nghiên cứu và hoàn thành luận án. Luận án của NCS Nguyễn Thuỷ Giang đã được Hội đồng chấm Luận án ghi nhận và đánh giá 2/7/7 phiếu xuất sắc.

NCS chụp ảnh cùng Hội đồng