Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AITVN) thông báo tổ chức các khóa tập huấn tháng 3 & 4 năm 2019

rung tâm Đào tạo về Bền vững Môi trường và Xã hội tổ chức tập huấn

Trung tâm Đào tạo về Bền vững Môi trường và Xã hội (LC), Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AITVN) sẽ tổ chức các khoá tập huấn về An toàn Môi trường và Xã hội tại Hà Nội vào tháng 3 và tháng 4, 2019.

Thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

Khóa tập huấn

Thời gian

Địa điểm

SS01: Tái định cư bắt buộc

18 – 20/03

Hà Nội

ES01: Đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội

20 – 22/03

Hà Nội

ES02: Nguyên tắc Thẩm định Đánh giá Tác động môi trường

08 – 11/04

Hà Nội

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Các khóa tập huấn trên nhằm xây dựng năng lực cho các Ban Quản lý Dự án, đơn vị tư vấn môi trường, cơ quan quản lý nhà nước, và các chuyên gia tư vấn trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình lập, thẩm định, thực hiện và giám sát báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM) của các dự án phát triển, cũng như xây dựng các chính sách liên quan. Cụ thể, các khóa tập huấn giúp học viên hiểu và vận dụng đúng các chính sách bảo trợ về an toàn môi trường và xã hội của chính phủ và nhà tài trợ, cụ thể là của WB( khung chính sách mới) và ADB; trang bị các kỹ thuật và công cụ đồng thời giúp học viên thực hành các kỹ năng cần thiết để có thể lập báo cáo ĐTM có chất lượng, xây dựng các chỉ số giám sát phù hơp; hiểu rõ vai trò và xây dựng mối quan hệ với các bên liên quan trong dự án một cách hiệu quả; chia sẻ và thảo luận các vướng mắc thường gặp phải cũng như những thực hành tốt trong lĩnh vực liên quan với giảng viên và chuyên gia trong nước và quốc tế.

Thời hạn đăng ký:

SS01 & ES01    : 06 /03/2019

ES02                   : 16/03/2019

Thông tin chi tiết hoặc mọi thắc mắc xin liên hệ chị Đỗ Thị Lan Anh qua điện thoại ĐT: 84 24 3766 9493 máy lẻ 307, hoặc Mobile: 84 915 304 555, hoặc E-mail: anhdtl@aitcv.ac.vn

Tài liệu đính kèm: Nội dung khoá học, Kế hoạch tập huấn 2019

1.ES01_Course Outline_ESIA_VN

2.ES02_Course Outline_PEIAR_VN

3.LC Training Schedule_2019