Một số thông tin hội thảo cập nhật về các lĩnh vực nghiên cứu (mới)

Một số thông tin hội thảo cập nhật về các lĩnh vực nghiên cứu (mới)

  1. “Hạt giống tạo đổi thay và Những tia hy họng tại Phi-lip-pin và Việt Nam: Hướng đến lồng ghép giới trong đa dạng hóa nông nghiệp từ góc nhìn xuyên Đông Nam Á’. Hội thảo khoa học quốc tế thường niên của Trung tâm Úc Nghiên cứu quốc tế về Nông nghiệp (ACIAR), Diễn đàn hợp tác nghiên cứu về Giới của Nhóm Tư vấn về Nghiên cứu Nông Nghiệp quốc tế (CGIAR) và Đại học Canberra “Hạt giống tạo đổi thay: Bình đẳng giới qua Nghiên cứu Nông nghiệp cho Phát triển” tại Đại học Canberra, Úc, ngày 2-4, 2019.ACIAR Poster Can 2019 (1)
  2. ‘Đa dạng giới trong Tang chế: Di sản văn hóa, bản dạng giới và quyền của người chuyển giới trình diễn đám tang ở miền Nam Việt nam’. Tham luận trình bày tại Tọa đàm khoa học ‘Tiên phong về nghiên cứu Giới tại Á châu’ do Ủy ban về Thúc đẩy Bình đẳng giới, Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Kyoto tổ chức, ngày 2/2/2018.20180202チラシ男女共同参画推進委員会セミナー (1)