Tọa đàm khoa học về chủ đề: “Tình hình nghiên cứu ngôn ngữ Ngái/Hakka ở Việt Nam và khu vực”

Tọa đàm khoa học về chủ đề: “Tình hình nghiên cứu ngôn ngữ Ngái/Hakka ở Việt Nam và khu vực”

Người thuyết trình: TS Hsu Fumei, Đại học Yuan Ze, Taiwan

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 ngày Thứ Tư, 3/4/2019

Địa điểm: Phòng 302, Nhà E, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

Contact:

Dr. Nghiêm Thúy Hằng, email: nghiemhangvnu@gmail.com

Dr. Nguyễn Văn Chính, email: vanchinh1028@gmail.com