Tọa đàm khoa học “Nghiên cứu Nhân học về thực hành chăm sóc sức khỏe ở một bệnh viện miền Bắc Thái Lan” của Viện Dân tộc học

Tọa đàm Khoa học: “ Nghiên cứu Nhân học về thực hành chăm sóc sức khỏe ở một bệnh viện miền Bắc Thái Lan

Diễn giả: TS. Kyeong Seo, Giảng viên Khoa Nhân học, Đại học Yonsei Hàn Quốc.

Địa điểm: Phòng hội thảo Viện Dân tộc học, tầng 10, số 1, Nhà A, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Thời gian: 9h00 sáng thứ Năm, ngày 02/08/2018

Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh (có phiên dịch)

These are the introduction of the paper or to the learn facts here paper.