Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ, Tiến sĩ đợt 2 năm 2019

0 Comments

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ, Tiến sĩ đợt 2 năm 2019

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ đợt 2 năm 2019. Kế hoạch cụ thể như sau:

Thời gian đăng kí dự tuyển trực tuyến: Từ ngày 01/6/2019 đến hết 05/9/2019

Địa chỉ đăng kí trực tuyến: http://tssdh.vnu.edu.vn

Thời gian thi tuyển và xét tuyển:

– Thi tuyển đào tạo thạc sĩ: 
Ngày 14-15/9/2019

– Xét tuyển hồ sơ đào tạo tiến sĩ:
Từ 14/9 đến 25/9/2019

Thí sinh cần đọc kĩ nội dung hướng dẫn đăng kí dự tuyển trong thông báo tuyển sinh và hướng dẫn đăng kí dự thi tại cổng thông tin trên để hoàn tất thủ tục đăng kí dự thi.

Chi tiết thông báo tuyển sinh và các phụ lục hướng dẫn:

+ Thông báo tuyển sinh đợt 2 năm 2019 và Phụ lục hướng dẫn thí sinh chuẩn bị thủ tục hồ sơ (bản WORD):
https://drive.google.com/open?id=16ZAp2tk-ejLEY3uIzZsmL82vD_f7xiGc

Danh mục đề cương các môn thi tuyển sinh thạc sĩ:

•Môn cơ bản: https://drive.google.com/open…

•Môn cơ sở: https://drive.google.com/open…

•Dạng thức đề thi ngoại ngữ: https://drive.google.com/open…

+ Mẫu hồ sơ đăng kí dự tuyển đào tạo tiến sĩ:

https://drive.google.com/open…

LƯU Ý THÍ SINH:
1. Khi đăng kí dự tuyển, cần đặc biệt lưu ý đến chính sách ưu tiên trong tuyển sinh để tránh đăng kí nhầm đối tượng. Nếu thí sinh trúng tuyển, mọi thông tin đăng kí đối tượng ưu tiên trên cổng thông tin tuyển sinh sẽ phải được minh chứng bằng các giấy tờ cụ thể khi nhập học.
2. Quy định về ưu tiên Khu vực 1 trong tuyển sinh Thạc sĩ gồm: Các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. (được quy định tại các Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013, Quyết định số 68/QĐ-UBDT ngày 19/3/2014 và Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Quyết định 73/QĐ-UBDT ngày 29/02/2016 của của Bộ trưởng, chủ nhiệm ủy ban dân tộc về việc điều chỉnh khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc miền núi.)

3. Về điều kiện ngoại ngữ đối với tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ:

3.1 Đối với thí sinh dự tuyển thạc sĩ: Bổ sung danh mục thí sinh được miễn thi Ngoại ngữ nếu có chứng chỉ B1 tiếng Anh của các cơ sở đào tạo sau:

+ Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN
+ Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Huế
+ Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng
+ Trường Đại học Hà Nội
+ Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
+ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (chứng chỉ cấp từ ngày15/5/2019)
+ Trường Đại học Cần Thơ  (chứng chỉ cấp từ ngày15/5/2019)
+ Đại học Thái Nguyên  (chứng chỉ cấp từ ngày15/5/2019)
3.2 Đối với thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh: áp dụng điều kiện ngoại ngữ đầu vào theo Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo Quy chế đào tạo tiến sĩ hiện hành của Đại học Quốc gia Hà Nội, cụ thể:

STT Chứng chỉ Trình độ
1 TOEFL iBT 45 – 93
2 IELTS 5.0 – 6.5
3 Cambridge examination CAE 45-59

PET Pass with Distinction

4 CIEP/Alliance française diplomas

 

TCF B2

DELF B2

Diplôme de Langue

5 Goethe -Institut Goethe- Zertifikat B2

Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)

6 TestDaF TDN3- TDN4
7 Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) HSK level 4
8 Japanese  Language Proficiency  Test (JLPT) N2
9 ТРКИ – Тест по русскому языку как иностранному (TORFL  – Test of Russian as a Foreign Language) ТРКИ-2
Thông tin hỗ trợ tuyển sinh:

Điện thoại tư vấn: 0243.8583957

Email: tuyensinhsdh.ussh@gmail.com
Website: http://ussh.vnu.edu.vn
Trang thông tin tuyển sinh: http://tuyensinh.ussh.edu.vn
Tư vấn trực tiếp: Phòng Đào tạo (bộ phận tuyển sinh), P.601 nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.

Thẻ:, , ,