Danh sách nghiên cứu sinh khóa QH-2018 được cấp học bổng lần đầu của ĐHQGHN

0 Comments

Danh sách nghiên cứu sinh khóa QH-2018 được cấp học bổng lần đầu của ĐHQGHN

Ngày 14/3/2019, Giám đốc ĐHQGHN đã ký ban hành Quyết định số 728/QĐ-ĐHQGHN về việc phê duyệt danh sách 16 nghiên cứu sinh khóa QH-2018 được cấp học bổng lần đầu của ĐHQGHN.

Cụ thể:

STT Họ và tên Chuyên ngành – Đơn vị đào tạo Đối tượng xét học bổng Mức học bổng (đồng)
1 Cao Huy Phương Vật lý lý thuyết và Vật lý toán – Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Từ thạc sĩ 40.000.000
2 Nguyễn Văn Toàn Quang học – Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Từ thạc sĩ 40.000.000
3 Nguyễn Hải Anh Tôn giáo học – Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Từ thạc sĩ 40.000.000
4 Vũ Thị Xuyến Lịch sử thế giới – Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Từ thạc sĩ 40.000.000
5 Nguyễn Thị Liên Công tác xã hội – Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Từ thạc sĩ 40.000.000
6 Lý Cẩm Tú Nhân học – Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Từ thạc sĩ 40.000.000
7 Nguyễn Thị Ngọc Trang Ngôn ngữ Anh – Trường ĐH Ngoại ngữ Từ thạc sĩ 40.000.000
8 Nguyễn Thị Dung Vật liệu và linh kiện nano – Trường ĐH Công nghệ Từ thạc sĩ 40.000.000
9 Lê Kim Thư Khoa học máy tính – Trường ĐH Công nghệ Từ thạc sĩ 40.000.000
10 Lê Ngọc Hồng Kinh tế quốc tế – Trường ĐH Kinh tế Từ thạc sĩ 40.000.000
11 Trương Thị Huệ Quản trị kinh doanh – Trường ĐH Kinh tế Từ thạc sĩ 40.000.000
12 Nguyễn Thị Mai Hiên Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên – Trường ĐH Giáo dục Từ thạc sĩ 40.000.000
13 Hoàng Thị Bích Ngọc Luật hiến pháp và Luật hành chính – Khoa Luật Từ thạc sĩ 40.000.000
14 Lê Minh Tuấn Quản lý hệ thống thông tin – Viện Công nghệ thông tin Từ thạc sĩ 40.000.000
15 Lê Tấn Lộc Phật học – Viện Trần Nhân Tông Từ cử nhân 60.000.000
16 Lê Trọng Hải Môi trường và phát triển bền vững – Viện Tài nguyên và Môi trường Từ thạc sĩ 40.000.000

Nguồn: http://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C2096/N23779/Danh-sach-nghien-cuu-sinh-khoa-QH-2018-duoc-cap-hoc-bong-lan-dau-cua-dHQGHN.htm

Thẻ:,