Lễ bảo vệ LATS cấp Đại học Quốc gia của NCS Phan Thị Hoàn

Lễ bảo vệ LATS cấp Đại học Quốc gia của NCS Phan Thị Hoàn

Khoa Nhân học trân trọng thông báo Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia của NCS Phan Thị Hoàn:

  • Đề tài: Luật tục của người Cơ-tu về sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ở huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam
  • Chuyên ngành: Dân tộc học
  • Thời gian: 08h30 phút ngày 16 tháng 04 năm 2019
  • Địa điểm: Phòng 307, nhà E, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Hà Nội