Tổ chức Hội đồng cấp cơ sở đánh giá luận án Tiến sĩ cho NCS Tạ Thị Tâm

Thực hiện theo QĐ về việc thành lập HĐ cấp cơ sở đánh giá luận án Tiến sĩ số 4368/QĐ-XHNV ngày 21/11/2019 của Hiệu Trưởng Trường ĐH KHXH và NV cho NCS Tạ Thị Tâm với đề tài Chợ vùng biên và những năng động kinh tế – xã hội ở vùng biên giới Việt – Trung từ 1990 đến nay; chuyên ngành Nhân học do PGS.TS Nguyễn Văn Chính hướng dẫn 1 và TS Nguyễn Thị Thanh Bình hướng dẫn 2.
Khoa Nhân học tiến hành tổ chức HĐ cấp cơ sở đánh giá luận án Tiến sĩ cho NCS với thời gian và địa điểm như sau:
– Thời gian: 14h00, thứ năm, ngày 26/12/2019

–  Địa điểm: Phòng 314 nhà A, Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN