Thuyết trình “Mong ước một cuộc sống tốt đẹp ở Seoul: Đạo đức và kinh tế qua tự sự của người Hàn Quốc trẻ”

Thuyết trình “Mong ước một cuộc sống tốt đẹp ở Seoul: Đạo đức và kinh tế qua tự sự của người Hàn Quốc trẻ” Ngày 23/9/2019, Khoa Nhân học đã tổ chức seminar khoa học với chủ đề “Mong ước Đọc thêm…