SOCIAL DISTANCING: BẠN CÓ BAO NHIÊU MỐI QUAN HỆ?

SOCIAL DISTANCING: BẠN CÓ BAO NHIÊU MỐI QUAN HỆ? Social distancing là gì? Trong đại dịch covid-19, thuật ngữ social distancing liên tục được các phương tiện truyền thông nhắc tới như một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để Đọc thêm…