Viện Dân tộc học tổ chức khóa đào tạo, tập huấn với chủ đề: “Những trở ngại cho việc phát triển ở vùng cao Việt Nam hiện nay: thách thức đối với các tộc người thiểu số”

Viện Dân tộc học đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Viện Harvard Yenching tổ chức khóa đào tạo, tập huấn với chủ đề: “Những trở ngại cho việc phát triển Read more