Ngày hội việc làm và kết nối nhà tuyển dụng

0 Comments

Thời gian: Từ 8h30 – 11h30,   

                Chủ nhật, ngày 26 tháng 3 năm 2023

Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

 (336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội)

Hotline: 024 3858 3800

Website: http://ussh.vnu.edu.vn