Lễ bảo vệ Luận văn thạc sĩ của học viên Viêngthong MANOTHAM

Thực hiện theo QĐ về việc thành lập HĐ chấm luận văn Thạc sĩ số 1647/QĐ-XHNV ngày 15/9/2020 của Hiệu Trưởng Trường ĐH KHXH và NV cho HVCH Viengthong MANOTHAM với đề tài Đặc điểm hôn nhân và đời sống gia đình trong các gia đình hỗn hợp Việt – Lào tại thủ đô Viêng Chăn chuyên ngành Nhân học do PGS.TS Nguyễn Trường Giang hướng dẫn. Khoa Nhân học đã tiến hành tổ chức HĐ chấm  luận văn cho học viên vào 9h00 thứ sáu ngày 25/9/2020, tại Phòng 314 nhà A, Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hội đồng chụp ảnh cùng học viên Viengthong MANOTHAM
Hội đồng chụp ảnh cùng học viên Viengthong MANOTHAM