Khóa tập huấn về phương pháp nghiên cứu điền dã “TAĐIDÔ

0 Comments

Khóa tập huấn về phương pháp nghiên cứu điền dã TAĐIDÃ

 • Mục tiêu của khoá tập huấn

Khoá tập huấn “TADiDÔ hướng đến việc trang bị và tăng cường kiến thức về lý thuyết, phương pháp và thực tiễn liên quan đến nghiên cứu thực địa trong khoa học xã hội. Khoá tập huấn tạo cơ hội cho học viên tham gia vào tất cả các giai đoạn của một nghiên cứu thực địa (từ xây dựng đối tượng nghiên cứu, thu thập dữ liệu, cho đến phân tích và xử lý dữ liệu).

 • Mục tiêu kiến thức

Mục tiêu của khoá tập huấn là truyền tải kiến thức thông qua việc thực hành một tập hợp nhất quán các phương pháp và kỹ thuật đặc trưng của khảo sát thực địa trong khoa học xã hội và nhân văn. Cuộc khảo sát thực địa sẽ được xác định theo một chủ đề ban đầu và có thể được điều chỉnh trong suốt quá trình điền dã tùy theo những dữ liệu, thông tin, điều kiện, khó khăn và cơ hội mà học viên gặp phải trên thực địa. Quá trình này cho phép học viên thực hành một cách tiếp cận mang tính quy nạp và thực nghiệm, theo đó nhà nghiên cứu sẽ có cơ hội vận dụng và tái nhìn nhận các vấn đề khái niệm và lý thuyết trên cơ sở dữ liệu thực địa.

Về phương pháp sư phạm, người học sẽ là một chủ thể trong suốt quá trình học. Hình thức này đòi hỏi sự tham gia tích cực của học viên trong quá trình điều tra khảo sát. Học viên sẽ được trao quyền tự chủ trong quá trình nghiên cứu, đồng thời được gợi mởi để có cái nhìn mang tính phản biện về các nguồn lực được huy động, các phương pháp được sử dụng và các diễn giải được hình thành.

·         Chương trình tập huấn

Khóa đào tạo sẽ kéo dài 10 ngày và sẽ được chia thành bốn giai đoạn:

 • Giai đoạn 1: Bài giảng về lý thuyết và phương pháp + chuẩn bị cuộc điều tra (2 ngày),
 • Giai đoạn 2: Khảo sát thực địa (5 ngày),
 • Giai đoạn 3: Xử lý, phân tích dữ liệu và nộp kết quả (2 ngày)
 • Giai đoạn 4: Trình bày kết quả (1/2 ngày)

Giai đoạn 1: Bài giảng về lý thuyết và phương pháp + chuẩn bị cuộc điều tra (2 ngày):

(1) Các khái niệm và lý thuyết chính – các cuộc tranh luận liên quan đến chủ đề được xác định ban đầu (liên quan đến mối quan hệ giữa các động lực môi trường, kinh tế và xã hội)

(2) Phương pháp nghiên cứu thực địa: các bước và nguyên tắc chính để thiết lập một nghiên cứu thực địa định tính

(3) Giới thiệu bối cảnh địa phương nơi cuộc khảo sát thực địa sẽ diễn ra

(4) Học viên xây dựng phương pháp, hệ thống bảng hỏi và bản thảo đầu tiên của đối tượng nghiên cứu và vấn đề nghiên cứu.

(5) Các kỹ thuật thực hành và lời khuyên cho phương pháp nghiên cứu thực địa

Giai đoạn 2: khảo sát thực địa (5 ngày)

Nhóm học viên sẽ được chia thành 2 nhóm nhỏ với chủ đề cụ thể

Học viên sẽ làm việc theo nhóm 2 người để thực hiện khảo sát dưới sự giám sát trực tiếp của giảng viên. Các giảng viên sẽ đồng hành cùng các nhóm học viên trong suốt quá trình khảo sát để hướng dẫn và tư vấn trực tiếp cho họ.

Mỗi ngày trên thực địa sẽ kết thúc bằng một cuộc họp tổng kết để xem xét dữ liệu thu thập được, kiểm tra chéo thông tin và đưa ra những diễn giải “tại chỗ” đầu tiên.

Giai đoạn 3: Xử lý và phân tích dữ liệu (2 ngày).

Bài giảng: Phương pháp phân tích dữ liệu định tính

Công việc tập thể:

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu định tính: sắp xếp và tổng hợp dữ liệu thu thập được
 • Phân tích và diễn giải dữ liệu
 • Chuẩn bị cho việc trình bày kết quả (đề cương chi tiết và ppt.)

Giai đoạn 4: Trình bày kết quả (1/2 ngày)

Bài trình bày công khai kết quả trước người nghe là các học giả, lãnh đạo tổ chức phi chính phủ và những người ra quyết định (nhà tài trợ, chính trị gia, v.v.).

Tùy thuộc vào chất lượng của kết quả, một ấn phẩm công bố tập thể sẽ được xem xét xuất bản.

 

 • Trang thiết bị cần thiết cho khóa tập huấn:

– Máy tính xách tay

– Vở và bút chì

– Máy ảnh kỹ thuật số và máy ghi âm (điện thoại thông minh) cho mỗi cặp học viên.

 • Ngôn ngữ: Khoá tập huấn sử dụng tiếng Việt
 • Đối tượng hướng đến:
 • Số lượng: 20 học viên
 • Đối tượng: Học viên cao học, nghiên cứu sinh, giảng viên trẻ và các chuyên gia (cán bộ nhà nước, thành viên NGO, chuyên gia tư vấn) cần thực hiện khảo sát thực địa như một phần công việc của họ. Sinh viên đại học (năm thứ 3 và thứ 4) cũng có thể được chấp nhận thông qua đề xuất của giảng viên, thấy cô hướng dẫn.
 • Quy trình đăng ký và xét chọn:

Quy  trình ứng tuyển bao gồm:

Sau khi ban tổ chức xác nhận danh sách các ứng viên được lựa chọn, các ứng viên sẽ được liên lạc để xác nhận mong muốn tham gia của họ. Sau khi được xác nhận, các ứng viên được chọn phải cam kết tham gia toàn bộ khóa đào tạo (10 ngày). Trường hợp vắng mặt trong buổi học sẽ không được cấp giấy chứng nhận tham dự.

 • Lịch trình:
 • Nộp hồ sơ: trước ngày 30/04/2022

Gửi tới địa chỉ: tamkim232@gmail.com (kèm bản sao tới: emmanuel.pannier@ird.fr)

 • Thời gian tập huấn: từ 15/07/2022 tới 25/07/2022

 

 • Liên hệ:

Phan Thị Kim Tâm: (+84) 364941797 / tamkim232@gmail.com

Emmanuel Pannier: emmanuel.pannie@ird.fr

Lâm Minh Châu: lamminhchau86@gmail.com