Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia của NCS Tạ Thị Tâm

Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia của NCS Tạ Thị Tâm

Thực hiện theo QĐ về việc thành lập HĐ cấp Đại học Quốc gia đánh giá luận án Tiến sĩ số 1419/QĐ-XHNV ngày 10/08/2020 của Hiệu Trưởng Trường ĐH KHXH và NV cho NCS Tạ Thị Tâm với đề tài Chợ vùng biên và những năng động kinh tế -xã hội ở vùng biên giới Việt – Trung từ 1990 đến nay; chuyên ngành Nhân học, Mã số: 62 31 03 02 do PGS.TS Nguyễn Văn Chính hướng dẫn 1 và TS. Nguyễn Thị Thanh Bình hướng dẫn 2. Trường Đại học KHXH và NV tiến hành tổ chức HĐ chấm luận án vào 8h30, thứ Năm, ngày 15/10/2020, tại Phòng 302 nhà E, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp ĐHQG cho NCS Tạ Thị Tâm
Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp ĐHQG cho NCS Tạ Thị Tâm
Luận án tiến sĩ chuyên ngành Nhân học với đề tài “Chợ vùng biên và những năng động kinh tế-xã hội ở vùng biên giới Việt-Trung từ 1990 đến nay” của NCS Tạ Thị Tâm là một công trình nghiên cứu có tính mới, được thực hiện một cách công phu, nghiêm túc, có chất lượng tốt, có tính khoa học và thực tiễn cao, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của một luận án tiến sĩ Nhân học theo quy định hiện hành. NCS Tạ Thị Tâm xứng đáng được nhận học vị Tiến sĩ Nhân học. Hội đồng thống nhất đề nghị ông Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng Tiến sĩ cho NCS Tạ Thị Tâm sau khi đã chỉnh sửa luận án theo Quyết nghị của Hội đồng. Hội đồng nhất trí thông qua luận án với 7/7 phiếu tán thành, trong đó số phiếu đánh giá luận án đạt loại xuất sắc là 5/7 phiếu.
NCS Tạ Thị Tâm chụp ảnh kỷ niệm cùng Hội đồng
NCS Tạ Thị Tâm chụp ảnh kỷ niệm cùng Hội đồng