Thực tế môn học tại Sơn La

0 Comments

Ngày 28-29/10/2023, thầy cô Khoa Nhân học và hai chuyên gia nhân học đến từ Mỹ và Úc đã cùng tham gia đi thực tế môn học ” Thân tộc, hôn nhân và gia đình ở Việt Nam” với sinh viên K66 tại bản Áng, xã Đông Sa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Tại địa bàn sinh viên đã được nghe cán bộ văn hóa xã cung cấp các thông tin cơ bản về lịch sử tụ cư, tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong những năm qua. Sau khi nắm bắt được các thông tin cơ bản, mỗi sinh viên đã lựa chọn một hộ gia đình để điều tra khảo sát về tình hình hôn nhân và gia đình của người Thái, người Kinh sinh sống ở đây. Sinh viên cũng tham dự một số hoạt động văn hóa, văn nghệ mang bản sắc tộc người Thái và tham quan một số thắng cảnh tại Mộc Châu.