Seminar: Ứng phó với thiên tai ở vùng cao phía Bắc Việt Nam: Sự đa dạng, lồng ghép và bấp bênh

0 Comments

Ứng phó với thiên tai ở vùng cao phía Bắc Việt Nam:

Sự đa dạng, lồng ghép và bấp bênh 

Emmanuel Pannier Viện Nghiên cứu Phát triển (IRD), Pháp

 

09h – 11h, thứ Năm, 26 tháng 10 năm 2023

Phòng 302 Nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt

 

 

Tóm tắt: Bài trình bày đề cập đến sự đa dạng của các hoạt động ứng phó hậu thiên tai và các lộ trình thích ứng cấp địa phương ở vùng cao phía Bắc Việt Nam. Dữ liệu và phân tích dựa trên các nghiên cứu điền dã dân tộc học chuyên sâu được thực hiện từ năm 2019 đến năm 2023 trong khuôn khổ của dự án GEMMES VN (AFD-IRD). Mặc dù nhiều nghiên cứu về thích ứng nhắc đến độ quan trọng của những cảnh huống cụ thể, chúng hiếm khi được tìm hiểu sâu sắc theo một tiếp cận tổng thể (holistic approach). Hơn nữa, chúng ít khi được xét đến trong các chính sách thích ứng. Thông qua hai nghiên cứu trường hợp về sự thay đổi sinh kế sau trận lũ lịch sử ở tỉnh Lào Cai, bài trình bày minh họa sự lồng ghép (embeddedness) của các hoạt động thích ứng vào một bối cảnh đa cấp độ và đa khía cạnh. Sau khi soi sáng sự kết hợp giữa các khía cạnh chi phối môt số hoạt động ứng phó cụ thể, chúng tôi sẽ nhận diện hai yếu tố mang tính quyết định: đất đai và vốn xã hội.

Từ đó, phần trình bày gắn với khái niệm “sự thích ứng hàng ngày” (everyday adaptation), theo đó nó nhấn mạnh cách các hoạt động thích ứng được lồng ghép vào “cuộc sống thường nhật” (everyday life). Dựa trên khái niệm này, tác giả cho rằng người nông dân không chỉ thích ứng để đối phó với các hiểm hoạ và rủi ro môi trường, mà phần lớn để đối phó với những điều bất định (uncertainty) cho dù đó là môi trường, khí hậu, chính sách, kinh tế hay xã hội. Bài viết này cuối cùng thảo luận về vai trò của những điều chỉnh hàng ngày này trong khả năng chống chịu và phục hồi (resilience) của người dân nông thôn Việt Nam.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Khoa Nhân học, USSH, VNU Hà Nội 

anthropology@ussh.edu.vnwww.nhanhoc.edu.vn  |  https://www.facebook.com/KhoaNhanhoc/