Seminar: Các giá trị bảo tồn và kiến tạo thiên nhiên trong thế nhân sinh

0 Comments

SINH HOẠT KHOA HỌC

2023 – 2024

Tái hoang dã Việt Nam: Các giá trị bảo tồn và kiến tạo thiên nhiên trong thế nhân sinh

TS. Thạch Mai Hoàng

Rutgers, the State University of New Jersey, U.S.A

09h – 11h, thứ Năm,

09 tháng 11 năm 2023

Phòng 302 Nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

336 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt

Tóm tắt giới thiệu tác giả: Tính đa dạng về giá trị bảo tồn và kiến tạo thiên nhiên trong khái niệm ‘tái hoang dã’ đã và đang thu hút sự chú ý của nhiều học giả và chương trình nghiên cứu. Để góp phần vào giải quyết thách thức lý thuyết về tái hoang dã trong khoa học xã hội, củng cố lý thuyết tái hoang dã toàn cầu, đồng thời nâng cao hiểu biết còn thiếu ở Đông Nam Á về tái hoang dã, nghiên cứu này tìm hiểu sự đa nghĩa của tái hoang dã trong các hoạt động tái thả loài và phóng sinh động vật tại Việt Nam. Áp dụng tiếp cận ‘bảo tồn cộng gộp’, nghiên cứu này lần đầu tiên mô tả tính đa dạng giá trị trong tái hoang dã và bảo tồn thiên nhiên cùng những nội tình mới nhất của sinh thái học chính trị về tái hoang dã ở Việt Nam, góp phần xây dựng lý thuyết tái hoang dã trong khoa học xã hội và lý thuyết ‘bảo tồn thiên nhiên-văn hoá trong thế nhân sinh’ trên phạm vi toàn cầu. Tác giả đã có hơn 20 năm học tập, nghiên cứu và giảng dạy về bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học tại Việt Nam và Hoa Kì. Các lĩnh vực chuyên môn mà tác giả nghiên cứu và quan tâm trong thời gian gần đây bao gồm: sinh thái nhân văn (Human Ecology), sinh thái học chính trị (Political Ecology), nghiên cứu khoa học và công nghệ (Science and Technology Studies (STSs)), nhân học môi trường (Environmental Anthropology), địa lý nhân văn và môi trường (Environmental and Human Geography), giá trị và đạo đức môi trường (Environmental Values and Ethics), nhân học và địa lý đô thị (Urban Anthropology and Urban Geography), du lịch và phát triển bền vững (Sustainable Tourism and Development), bảo tồn thiên nhiên – văn hóa trong thế nhân sinh (Nature-Culture Conservation in the Anthropocene).