Thông tin chương trình tài trợ cho nghiên cứu khoa học sinh viên 2021 – 2022

0 Comments

Viện Nghiên cứu Phát triển (IRD) – Khoa Nhân học, Trường Đại học KHXH&NV (USSH)

Chương trình tài trợ cho nghiên cứu khoa học của sinh viên (2021-2022)

 

Tiêu chuẩn và điều kiện

Đối tượng

Chương trình tài trợ IRD-DOA (USSH) được phối hợp tổ chức và thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Phát triển của Pháp (viết tắt là IRD) và Khoa Nhân học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN (viết tắt là DOA). Chương trình nhằm mục đích khuyến khích sinh viên thực hiện các đề tài nghiên cứu phục vụ cho Hoạt động Nghiên cứu Khoa học của Sinh viên do Nhà trường tổ chức.

(1) Chương trình gồm các phần giải thưởng/học bổng dành cho các cá nhân và nhóm sinh viên nộp đề xuất nghiên cứu được hội đồng chuyên môn đánh giá cao. Tất cả sinh viên đang theo học chương trình cử nhân tại Khoa Nhân học (USSH) đều có thể nộp đơn.

(2) Chương trình cũng sẽ trao ba giải thưởng (Giải thưởng IRD dành cho nghiên cứu bậc cử nhân) dành cho ba báo cáo nghiên cứu được đánh giá cao nhất trong buổi Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Sinh viên thường niên của Khoa Nhân học vào năm 2022.

(3) Cuối cùng, chương trình cũng sẽ trao ba giải thưởng cho ba báo cáo nghiên cứu được đánh giá cao nhất ở Hội nghị cấp trường.

Giải thưởng cho đề tài nghiên cứu sẽ được lựa chọn bởi một hội đồng gồm cán bộ của IRD (Đại diện Viện IRD ở Việt Nam, và TS. Emmanuel Pannier), và thầy cô thuộc Khoa Nhân học (Trưởng Khoa, Phó Trưởng Khoa phụ trách đào tạo, Phó Trưởng Khoa phụ trách nghiên cứu khoa học, Trưởng các bộ môn). Những đề tài có chất lượng khoa học cao sẽ được lựa chọn để trao giải. Do đó, tổng số đề tài được cấp giải thưởng và số tiền cho mỗi đề tài sẽ phụ thuộc chất lượng của tất cả hồ sơ khoa học. Hội đồng khoa học này có toàn quyền trong việc cấp tài trợ bao nhiêu tiền cho mỗi đề tài.

Tiêu chí xét chọn

Điều kiện tiên quyết: Ứng viên phải là sinh viên chính quy của Khoa Nhân học (USSH). Đề xuất nghiên cứu phải thuộc lĩnh vực Nhân học Văn hóa và Xã hội, bao gồm cả hoạt động điền dã dân tộc học. Tiêu chí chính để đánh giá là chất lượng cao và tiếp cận sáng tạo về phương pháp, kết quả thực tiễn và/hoặc có những đóng góp mang tính lý thuyết. Đề xuất nghiên cứu có thể hướng tới những vấn đề môi trường, khoa học bền vững, vấn đề nhân học phát triển, những thách thức về kinh tế, chính trị và xã hội hiện này, và cả vấn đề sức khỏe. Ngoài ra, những chủ đề khác cũng được đánh giá bình đẳng bởi Hội đồng khoa học. Đề xuất nghiên cứu có tiếp cận liên ngành; Đề xuất làm phim nhân học, phim tài liệu cũng sẽ được xem xét, đánh giá theo các tiêu chí khoa học.

 

Quy định về cách thức nộp đơn

Ứng viên phải nộp hồ sơ theo Form mẫu:

(1) một tóm tắt không quá 150 từ bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

(2) một đề xuất nghiên cứu không quá 1.000 từ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, nêu rõ những mục tiêu chính của đề tài, đối tượng nghiên cứu, khách thể, và vấn đề mà đề tài tìm cách giải quyết, phương pháp nghiên cứu và những dự kiến đóng góp về tư liệu hoặc lý thuyết.

 

Tài trợ và giải thưởng

Giải thưởng cho đề xuất nghiên cứu:

Số lượng hồ sơ được tài trợ: 5-6 đề xuất nghiên cứu

Số tiền tài trợ: 3 triệu đến 5 triệu đồng Việt Nam

Giải thưởng ở Hội nghị Nghiên cứu Khoa học sinh viên cấp Khoa:

Giải Nhất: 5 triệu đồng

Giải Nhì: 3 triệu đồng

Giải Ba: 2 triệu đồng

Giải thưởng ở Hội nghị Nghiên cứu Khoa học sinh viên cấp Trường:

Giải Nhất: 6 triệu đồng

Giải Nhì: 4 triệu đồng

Giải Ba: 3 triệu đồng

Thời gian thực hiện:

Thông báo nộp đơn: 9/12/2021

Hạn nộp cuối nộp đơn xin tài trợ 9/1/2021

Hồ sơ nộp xin gửi tới: manuel.pannier@yahoo.fr, lamminhchau86@gmail.com

Mọi thông tin chi tiết: TS. Nguyễn Vũ Hoàng, email: hv.nguyen.ussh@gmail.com

 

 

APPLICATION FORM/ĐƠN XIN TÀI TRỢ

Nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2021-2022

  1. INFORMATION OF PROJECT CO-ORDINATORS
Name First/Given name   Middle name   Last/Family name    
Name of department

 

2  SUMMARY OF PROPOSED PROJECT

2.1  Title of research

Give a brief and descriptive title of your research.

 

2.2  Abstract in English and Vietnamese (approximately 150 words)

 

 

 

 

 

2.3  Duration of research

Duration of the proposed research:          Months
Start from:  dd/mm/yyyy End in:  dd/mm/yyyy

 

2.4  Budget

3  RESEARCH CONTENTS

3.1  Introduction/context

Please describe background of your research, including statement of the problems and their importance/ relevance, with key literature.

 

 

3.2  Objectives and focus of the project (research object/subject)

Please state the specific objectives of the proposed research.

 

3.3  Research questions 

Please state the research questions in relation to the objectives as concretely as possible.

 

3.4  Materials and methods, research site (if any)

Please provide description of the methods for data collection and analysis, including study area, procedures in the field and/or laboratory works, specimens/materials to be collected in the field, and analytical (experimental and statistical) methods. This part is expected to provide sufficient details for reviewers to be able to understand how you will address each of the objectives and clarify the questions/hypotheses.

 

3.5  Main contribution : practical outcome or theoretical contributions

Please clearly describe and practical and/or theoretical contributions/the expected results/findings of your research.