Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia của NCS Chu Thu Hường

0 Comments

Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia của NCS Chu Thu Hường

Sáng ngày 22 tháng 12 năm 2021, nghiên cứu sinh Chu Thu Hường, QH-2014-X– Khoa Nhân học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Nhân học với đề tài Biến đổi không gian làng Đồng Kỵ (Từ Sơn – Bắc Ninh) do PGS. TS. Nguyễn Văn Sửu hướng dẫn tại Phòng 302, nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hội đồng chấm Luận án gồm 7 thành viên do PGS.TS Lâm Bá Nam làm Chủ tịch Hội đồng.

NCSC trình bày luận án tại buổi bảo vệ

GS.TS Nguyễn Văn Khánh nhận xét luận án

 

NCS dành nhiều tâm huyết, đầu tư nghiên cứu và hoàn thành luận án. Luận án của NCS Chu Thu Hường đã được Hội đồng chấm Luận án ghi nhận và đánh giá 3/7/7 phiếu xuất sắc.

TS Đinh Thị Thanh Huyền (Chủ tịch Công đoàn Khoa) đại diện đơn vị đào tạo chúc mừng NCS

NCS chụp ảnh cùng Hội đồng