Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2023!

0 Comments

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 với 2000 chỉ tiêu cho 27 ngành/chương trình đào tạo.

– Xem thông báo tuyển sinh và các phụ lục đính kèm: TẠI ĐÂY

1. Đối tượng tuyển sinh
1.1. Quy định chung về đối tượng tuyển sinh
– Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương;
– Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa bậc THPT theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT);
– Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.
1.2. Các nhóm đối tượng tuyển sinh
1.2.1. Nhóm đối tượng 1: Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)
a) Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng:
– Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc;
– Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng;
– Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định;
– Thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các xã đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ.
– Thí sinh là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ GDĐT và ĐHQGHN;
– Thí sinh là học sinh dự bị đại học dân tộc được các trường đào tạo dự bị đại học dân tộc gửi hồ sơ về Trường ĐHKHXH&NV.
b) Thí sinh thuộc diện ưu tiên xét tuyển: Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải tư trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dự tuyển vào ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi đã đoạt giải; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển;
1.2.2. Nhóm đối tượng 2: Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định đặc thù của ĐHQGHN
a) Đối tượng xét tuyển thẳng:
Học sinh THPT hệ chuyên thuộc ĐHQGHN và hệ chuyên/lớp chuyên của các trường THPT chuyên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các trường THPT trọng điểm quốc gia được xét tuyển thẳng vào bậc đại học theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải (môn đoạt giải thuộc tổ hợp xét tuyển của ngành/CTĐT đăng ký hoặc có nội dung dự án, đề tài nghiên cứu khoa học thuộc 2 lĩnh vực: khoa học xã hội và hành vi; kinh doanh và quản lý) nếu tốt nghiệp THPT, có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
+ Đạt giải chính thức trong các kỳ thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;
+ Đạt giải chính thức trong các kỳ thi Olympic bậc THPT của ĐHQGHN;
+ Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;
b) Đối tượng ưu tiên xét tuyển:
– Học sinh tốt nghiệp THPT, có lực học Giỏi, hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học THPT, có kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường ĐHKHXH&NV quy định và đáp ứng MỘT trong các tiêu chí sau:
+ Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi Olympic bậc THPT của ĐHQGHN;
+ Là thành viên tham gia cuộc thi tháng của chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức hàng năm và có điểm trung bình chung học tập bậc THPT đạt từ 8,50 trở lên (được làm tròn đến 2 chữ số thập phân);
+ Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương có môn đạt giải thuộc tổ hợp xét tuyển hoặc môn đạt giải phù hợp với ngành đào tạo và điểm trung bình chung học tập bậc THPT đạt từ 8,50 trở lên (được làm tròn đến 2 chữ số thập phân).
– Là học sinh hệ không chuyên của các trường THPT thuộc ĐHQGHN và đáp ứng MỘT trong các tiêu chí sau:
+ Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;
+ Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN môn Ngoại ngữ;
+ Có kết quả thi Đánh giá năng lực bậc THPT do ĐHQGHN tổ chức đạt tối thiểu 90 điểm (thang điểm 150).
– Học sinh THPT trên toàn quốc được xem xét tuyển thẳng vào các ngành Khoa học cơ bản của ĐHQGHN (Chính trị học, Hán nôm, Lịch sử, Ngôn ngữ học, Nhân học, Tôn giáo học, Triết học, Văn học, Việt Nam học) phù hợp với môn thi nếu tốt nghiệp THPT, có lực học Giỏi, hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học THPT và đáp ứng tiêu chí:
+ Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi Olympic bậc THPT của ĐHQGHN;
+ Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương có môn đạt giải thuộc tổ hợp xét tuyển hoặc môn đạt giải phù hợp với ngành đào tạo và điểm trung bình chung học tập bậc THPT đạt từ 8,50 trở lên (được làm tròn đến 2 chữ số thập phân).
Thí sinh đạt giải trong các năm học ở bậc THPT được bảo lưu kết quả khi đăng ký xét tuyển vào bậc đại học tại ĐHQGHN.
Lưu ý: Các thí sinh diện ưu tiên xét tuyển phải có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành/nhóm ngành/CTĐT trong năm tuyển sinh.
1.2.3. Nhóm đối tượng 3: Thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) năm 2023 do ĐHQGH tổ chức.
Thí sinh có kết quả thi ĐGNL (HSA) do ĐHQGHN tổ chức đạt tối thiểu 80/150 điểm trở lên.
1.2.4. Nhóm đối tượng 4: Thí sinh có chứng chỉ quốc tế
a) Thí sinh có chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK; sau đây gọi tắt là chứng chỉ A-Level): Thí sinh sử dụng chứng chỉ A-Level có kết quả 3 môn thi trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc Ngữ văn theo các tổ hợp quy định của ngành đào tạo tương ứng đảm bảo mức điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥60);
b) Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm từ 1100/1600 trở lên. Mã đăng ký của ĐHQGHN với tổ chức thi SAT (The College Board) là 7853-Vietnam National University-Hanoi (thí sinh cần khai báo mã đăng ký trên khi đăng ký thi SAT);
c) Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT (American College Testing) đạt điểm từ 22/36;
1.2.5. Nhóm đối tượng 5: Thí sinh có chứng chỉ IELTS và chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế tương đương hoặc các chứng chỉ quốc tế quốc tế khác (quy định tại Phụ lục 1)
Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét tuyển của ngành/CTĐT đạt tối thiểu 14 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc môn Ngữ văn). Điểm xét tuyển = điểm tiếng Anh hoặc chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đã quy đổi sang thang điểm 10 (theo quy định tại Phụ lục 2) nhân hệ số 2 cộng với tổng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
1.2.6. Nhóm đối tượng 6: Thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh
e) Thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (ĐHQG TP.HCM) đạt tối thiểu 750/1200 điểm trở lên.
1.2.7. Nhóm đối tượng 7: Thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023
– Thí sinh có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 theo từng tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN và Trường ĐHKHXH&NV quy định.
2. Phạm vi tuyển sinh
Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQGHN tuyển sinh trên phạm vi cả nước và quốc tế.
3. Các ngành đào tạo và phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh
Năm 2023, Trường ĐHKHXH&NV tuyển sinh 2000 chỉ tiêu đại học chính quy với 27 ngành/chương trình đào tạo và phân bổ chỉ tiêu theo từng phương thức xét tuyển như sau:

TT Mã trường Tên ngành Mã tổ hợp bài thi/môn thi của phương thức xét kết quả thi THPT 2023(**) Phân bổ chỉ tiêu
THPT ĐGNL PT khác Tổng
QHX Báo chí QHX01 A01,C00,D01,D04,D78 55 40 40 135
QHX Chính trị học QHX02 A01,C00,D01,D04,D78 31 18 16 65
QHX Công tác xã hội QHX03 A01,C00,D01,D04,D78 32 18 15 65
QHX Đông Nam Á học QHX04 A01,D01,D78 20 15 15 50
QHX Đông phương học QHX05 C00,D01,D04,D78 27 18 20 65
QHX Hàn Quốc học QHX26 A01,C00,D01,DD2,D78 24 18 18 60
QHX Hán Nôm QHX06 C00,D01,D04,D78 14 8 8 30
QHX Khoa học quản lý QHX07 A01,C00,D01,D04,D78 44 33 33 110
QHX Lịch sử QHX08 C00,D01,D04,D78 36 24 20 80
QHX Lưu trữ học QHX09 A01,C00,D01,D04,D78 26 16 13 55
QHX Ngôn ngữ học QHX10 C00,D01,D04,D78 32 18 15 65
QHX Nhân học QHX11 A01,C00,D01,D04,D78 26 16 13 55
QHX Nhật Bản học QHX12 D01,D06,D78 20 15 15 50
QHX Quan hệ công chúng QHX13 C00,D01,D04,D78 32 24 24 80
QHX Quản lý thông tin QHX14 A01,C00,D01,D78 40 30 30 100
QHX Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành QHX15 A01,D01,D78 32 24 24 80
QHX Quản trị khách sạn QHX16 A01,D01,D78 40 30 30 100
QHX Quản trị văn phòng QHX17 A01,C00,D01,D04,D78 35 25 25 85
QHX Quốc tế học QHX18 A01,C00,D01,D04,D78 47 34 34 115
QHX Tâm lý học QHX19 A01,C00,D01,D04,D78 47 34 34 115
QHX Thông tin – Thư viện QHX20 A01,C00,D01,D78 23 15 12 50
QHX Tôn giáo học QHX21 A01,C00,D01,D04,D78 23 15 12 50
QHX Triết học QHX22 A01,C00,D01,D04,D78 23 15 12 50
QHX Văn hóa học QHX27 C00,D01,D04,D78 26 16 13 55
QHX Văn học QHX23 C00,D01,D04,D78 41 27 22 90
QHX Việt Nam học QHX24 C00,D01,D04,D78 33 20 17 70
QHX Xã hội học QHX25 A01,C00,D01,D04,D78 35 22 18 75
Tổng cộng: 864 588 548 2.000

 (**) Môn thi/bài thi các tổ hợp xét tuyển:
A01 – Toán học, Vật Lý, Tiếng Anh;          C00 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;
D01 – Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh;        D04 – Toán học, Ngữ văn, Tiếng Trung;
D06 – Toán học, Ngữ văn, Tiếng Nhật;       D78 – Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh;
DD2 – Toán học, Ngữ văn, Tiếng Hàn
– Lưu ý: Ở phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023, đối với tổ hợp xét tuyển có môn ngoại ngữ, Trường ĐHKHXH&NV chỉ sử dụng kết quả điểm thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, không sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ theo quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT.
4. Các phương thức xét tuyển và hướng dẫn đăng ký

TT Phương thức xét tuyển Mã phương thức xét tuyển Thời gian nhận đăng ký xét tuyển Lệ phí đăng ký Hướng dẫn và biểu mẫu đăng ký
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT 301 Từ 17h00 ngày 22/5/2023 đến 17h00 ngày 30/6/2023 30.000đ/hồ sơ Hướng dẫn kèm theo
Phương thức 2: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định đặc thù của ĐHQGHN 303 Từ 17h00 ngày 22/5/2023 đến trước 17h00 ngày 20/6/2023 30.000đ/hồ sơ Hướng dẫn kèm theo
Phương thức 3: Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN 401 Từ 17h00 ngày 22/5/2023 trước 17h00 ngày 20/6/2023 30.000đ/hồ sơ Hướng dẫn kèm theo
  • Phương thức 4: Xét tuyển chứng chỉ quốc tế (A-Level, SAT, ACT); Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển (IELTS, TOEFL iBT, HSK và HSKK, JLPT, TOPIK II); Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) còn hiệu lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
500  Từ 17h00 ngày 22/5/2023 trước 17h00 ngày 20/6/2023 30.000đ/hồ sơ Hướng dẫn kèm theo
Phương thức 5: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 100 Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT, từ ngày 10/7/2023 đến 30/7/2023 Theo quy định của Bộ GD-ĐT Hướng dẫn kèm theo

* Lưu ý:
– Trường ĐHKHXH&NV xét tuyển theo nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu phân bổ cho từng phương thức xét tuyển theo các tiêu chí xét tuyển đã công bố.
– Trường hợp thí sinh xét tuyển theo các phương thức khác trúng tuyển ít hơn chỉ tiêu được duyệt, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
5. Một số thông tin khác
5.1. Về định hướng chuyên ngành
a) Ngành Đông phương học: Chương trình đào tạo ngành Đông phương học gồm có 3 hướng chuyên ngành: Ấn Độ học, Thái Lan học và Trung Quốc học. Sau học kỳ đầu tiên, khoa Đông phương học sẽ thực hiện chia hướng chuyên ngành cho sinh viên năm nhất ngành Đông phương học dựa trên nguyện vọng và kết quả học tập của sinh viên ở học kỳ đầu tiên.
b) Các ngành/chương trình đào tạo khác có chia định hướng chuyên ngành cho sinh viên ở năm học thứ 4 (sinh viên lựa chọn hướng chuyên ngành theo nhu cầu chuyên môn của cá nhân và định hướng của đơn vị đào tạo):

TT Tên ngành Các định hướng chuyên ngành
Báo chí Báo in – Báo điện tử; Phát thanh – Truyền hình; Quan hệ Công chúng – Quảng cáo.
Khoa học quản lý Quản lý nguồn nhân lực; Chính sách xã hội; Quản lý sở hữu trí tuệ; Quản lý Khoa học & Công nghệ; Quản lý hành chính cấp cơ sở; Văn hóa và đạo đức quản lý.
Lịch sử Lịch sử Việt Nam; Lịch sử Thế giới; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Văn hóa học và Lịch sử Văn hóa Việt Nam; Khảo cổ học; Lịch sử Đô thị.
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Quản trị lữ hành; Quản trị sự kiện.
Quốc tế học Quan hệ quốc tế; Châu Mỹ học; Châu Âu học; Nghiên cứu phát triển quốc tế.
Tâm lý học Tâm lý học xã hội; Tâm lý học Quản lý – Kinh doanh; Tâm lý học lâm sàng; và Tâm lý học tham vấn.
Triết học Lịch sử triết học và tôn giáo phương Đông; Lịch sử triết học và tôn giáo phương Tây; Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Mỹ học – Đạo đức học; Logic học.
Văn học Folklore và văn hóa đại chúng; Văn học Việt Nam; Văn học nước ngoài; Lý luận Văn học – Nghệ thuật.

5.2. Đào tạo cùng lúc hai chương trình đào tạo (bằng kép):
Sau khi học hết năm thứ nhất, sinh viên chính quy của Trường ĐHKHXH&NV có cơ hội học thêm một ngành thứ hai là một trong các ngành sau:
– Ngành Báo chí, ngành Khoa học quản lí, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, ngành Quản trị văn phòng, ngành Quốc tế học, ngành Tâm lý học của Trường ĐHKHXH&NV.
– Ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, ngành Ngôn ngữ Nhật, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Trường Đại học Ngoại ngữ.
– Ngành Luật của Trường Đại học Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội.
Sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo của cả hai ngành sẽ được nhận hai bằng cử nhân chính quy.
5.3. Thông tin về học phí năm học 2023 – 2024:
Trường ĐHKHXH&NV áp dụng mức học phí năm học 2023 – 2024 ( dự kiến) như sau:
a) Các chương trình đào tạo chuẩn (trừ các chương trình đào tạo đã được kiểm định chất lượng ở mục c): 1.500.000đ/tháng (15.000.000đ/năm), tương đương 400.000đ/tín chỉ. Lộ trình tăng học phí thực hiện theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
b) Các chương trình đào tạo đã kiểm định chất lượng:

TT Tên ngành/CTĐT Loại CTĐT Mức học phí (đồng/năm)
Báo chí Chuẩn 35.000.000
Quản trị khách sạn Chuẩn 35.000.000
Quan hệ công chúng Chuẩn 35.000.000
Tâm lý học Chuẩn 30.000.000
Quốc tế học Chuẩn 30.000.000
Quản trị văn phòng Chuẩn 30.000.000
Khoa học quản lí Chuẩn 25.000.000
Đông phương học Chuẩn 25.000.000
Văn học Chuẩn 25.000.000
Xã hội học Chuẩn 20.000.000
Việt Nam học Chuẩn 20.000.000
Ngôn ngữ học Chuẩn 20.000.000
Nhân học Chuẩn 20.000.000
Triết học Chuẩn 20.000.000
Tôn giáo học Chuẩn 20.000.000
Lưu trữ học Chuẩn 20.000.000
Chính trị học Chuẩn 20.000.000
Lịch sử Chuẩn 20.000.000

(Thí sinh cập nhật thông tin học phí trên website: http://tuyensinh.ussh.edu.vn)
6. Thông tin liên hệ và hỗ trợ tư vấn tuyển sinh
– Website: http://tuyensinh.ussh.edu.vn
– Hotline: 0862.155.299 (Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần)
– Email: tuyensinh@ussh.edu.vn
– Fanpage: https://www.facebook.com/tuvantuyensinh.ussh/
Trân trọng thông báo.