Thông báo thời gian tuyển chọn và chấm các tác phẩm logo dự thi

0 Comments

Nhằm tuyển chọn logo có ý nghĩa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, sứ mệnh đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Khoa Nhân học, đồng thời để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, học liệu của Khoa và của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, sau thời gian thông báo về cuộc thi THIẾT KẾ LOGO Khoa Nhân học, BTC đã nhận được 5 hồ sơ dự thi với 8 tác phẩm của 7 cá nhân /nhóm tập thể. Nội dung chủ đạo của các tác phẩm logo dự thi đều lấy con người ở vị trí trung tâm thể hiện với một số gam màu chủ đạo: màu xanh dương, màu nâu đất, màu đỏ.

Khoa Nhân học thành lập tiểu ban chuyên môn đánh giá, tuyển chọn và chấm các tác phẩm logo dự thi. Hội đồng tiểu ban (dự kiến) họp xét trong ngày 19/5/2023.

Khoa Nhân học xin trân trọng thông báo.