THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ CHẤM CÁC MẪU LOGO KHOA NHÂN HỌC

0 Comments

Căn cứ vào Quyết định thành lập tiểu ban chấm logo của Trưởng khoa Nhân học, sáng ngày 19/05/2023 tại Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN), Tiểu ban đã họp chấm 08 mẫu logo gửi tham gia cuộc thi thiết kế logo Khoa Nhân học. Trên cơ sở phân tích và đánh giá từng mẫu logo ở các phương diện hình ảnh, nội dung, màu sắc, ý nghĩa, v.v., Tiểu ban đã thống nhất chọn 03 mẫu logo (mã NH08, NH07, và NH05) nhằm tích hợp các yếu tố nổi bật nhất của 03 mẫu logo này thành logo Khoa Nhân học. Khoa Nhân học sẽ liên hệ và làm việc trực tiếp với các nhóm tác giả của 03 mẫu logo nói trên để triển khai các bước tiếp theo.

Nhân dịp này, Khoa Nhân học xin trân trọng cảm ơn các tác giả, nhóm tác giả đã thiết kế và gửi mẫu logo tham gia cuộc thi thiết kế logo Khoa Nhân học.

Xin trân trọng thông báo.