THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

0 Comments

Khoa Nhân học trân trọng thông báo chương trình bảo vệ khoá luận tốt nghiệp năm học 2023-2024:

BỘ MÔN NHÂN HỌC PHÁT TRIỂN

Thời gian: 7h30 – 11h00 thứ Sáu, 31/5/2024

Địa điểm: Phòng 314 Nhà A

Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Văn Sửu, PGS.TS. Phạm Văn Lợi

BỘ MÔN NHÂN HỌC KINH TẾ – XÃ HỘI

Thời gian: 8h00 ngày 01/6/2024 thứ Bảy

Địa điểm: Phòng A314 Khoa Nhân học

BỘ MÔN NHÂN HỌC VĂN HÓA

Thời gian: 14h00 – 17h30 thứ Bảy, 1/6/2024

Địa điểm: Phòng 314 Nhà A

Chủ trì: PGS.TS. Đinh Hồng Hải, TS. Nguyễn Vũ Hoàng

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ LUẬN TỐT NGHIỆP

BỘ MÔN NHÂN HỌC PHÁT TRIỂN

Thời gian: 7h30 – 11h00 thứ Sáu, 31/5/2024

Địa điểm: Phòng 314 Nhà A

Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Văn Sửu, PGS.TS. Phạm Văn Lợi

TT Họ và tên sinh viên, đề tài GV phản biện
7h30-8h00 Sinh viên có mặt, chuẩn bị trình bày
8h00-8h05 Khai mạc
8h05-8h35 Trịnh Thị Mỹ Lệ

Đề tài: Thương Thương Handmade: việc làm và đời sống của lao động khuyết tật ở một doanh nghiệp xã hội tại Hà Nội

Hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn
Văn Chính

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Bình
8h35-9h05 Lê Khánh Linh

Đề tài: Chuyển đổi nông nghiệp ven đô trong quá trình đô thị hóa (Trường hợp xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội)

Hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Bình

GS.TS. Nguyễn
Văn Chính
9h05-9h35 Nguyễn Thị Quỳnh Như

Đề tài: Ảnh hưởng của việc tham gia câu lạc bộ thanh niên Phật tử đối với sức khỏe tâm thần thanh niên (Nghiên cứu trường hợp Câu lạc bộ Gia đình Sen Việt – chùa Kim Ngưu, huyện Tiên Du, Bắc Ninh)

Hướng dẫn: TS. Trần Minh Hằng

PGS.TS Phạm Văn Lợi
9h35-10h05 Hoàng Nhật Vũ

Đề tài: Phát triển đô thị và chung cư mini ở Hà Nội

Hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Sửu

PGS.TS Phạm Văn Lợi
10h05-10h35 Đào Thị Hồng Nguyên

Đề tài: Trải nghiệm của phụ nữ cao tuổi về tiếp cận, sử dụng hệ thống tiện ích thể thao công cộng ở ngoại thành Hà Nội

Hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hương

TS. Trần Minh
Hằng
10h35-10h50 Tiểu ban họp
10h50-10h55 Công bố điểm KLTN
10h55-11h00 Bế mạc, chụp ảnh

BỘ MÔN NHÂN HỌC KINH TẾ – XÃ HỘI

·         Thời gian: 8h00 ngày 01/6/2024 thứ Bảy

·         Địa điểm: Phòng A314 Khoa Nhân học

(7h30 sinh viên có mặt chuẩn bị trình bày)

8h05-8h35 Phạm Hà Chi

Đề tài: Sự thay đổi của người trẻ về mối quan hệ thân tộc: Khảo sát các trường hợp đang sinh sống tại Thành phố Hà Nội

GVHD: TS.Phan Thị Ngọc

PGS.TS Lâm Minh Châu
8h35-9h05 Nguyễn Thị Kim Hậu

Đề tài: Vai trò của các tổ chức kinh tế trong hòa nhập xã hội của người khuyết tật (nghiên cứu trường hợp Doanh nghiệp xã hội Tòhe và Hợp tác xã Vụn Art)

GVHD: ThS. Lương Thị Minh Ngọc

TS. Phan Thị Ngọc
9h05-9h35 Trương Ngọc Mai

Đề tài: Biến đổi chức năng cơ bản trong gia đình: Nghiên cứu trường hợp gia đình mở rộng ở Hà Nội

GVHD: TS. Phan Thị Ngọc

ThS.Lương Thị Minh Ngọc
9h35-10h05 Mai Nhật Minh

Đề tài: Vai trò của các chủ thể nhà nước và người dân trong quản lý thuỷ lợi ở Khu tưới Đức Hoà: Nghiên cứu trường hợp tại xã Tân Mỹ và xã Hoà Khánh Đông, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An

GVHD: PGS.TS. Lâm Minh Châu

TS. Phan Thị Ngọc
10h05-10h35 Vũ Anh Thư

Đề tài: Chợ tạm trong đời sống đô thị: Cấu trúc hoạt động và vấn đề quản lý (Nghiên cứu trường hợp chợ tạm Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội)

GVHD: ThS. Lương Thị Minh Ngọc

PGS.TS Nguyễn Trường Giang
10h35-11h05 Trần Hoàng Yến

Đề tài: Rào cản liên quan đến quyết định công khai xu hướng tính dục của người đồng tính nam trong gia đình từ góc độ nam tính độc hại (Nghiên cứu một số trường hợp đồng tính nam trên địa bàn Hà Nội)

GVHD: PGS.TS.Nguyễn Trường Giang

ThS.Lương Thị Minh Ngọc

BỘ MÔN NHÂN HỌC VĂN HÓA

Thời gian: 14h00 – 17h30 thứ Bảy, 1/6/2024

Địa điểm: Phòng 314 Nhà A

Chủ trì: PGS.TS. Đinh Hồng Hải, TS. Nguyễn Vũ Hoàng

(13h30 sinh viên có mặt chuẩn bị trình bày)

14h00-14h30 Dương Võ Thanh Châu

Đề tài: Đình làng Thổ Quan trong không gian đô thị Hà Nội hiện nay

GVHD: TS.Đinh Thị Thanh Huyền

Phan Phương Anh
14h30-15h Dương Thu Giang

Đề tài: Niềm tin vào các vật phẩm may mắn của thanh niên Việt Nam đương đại trên địa bàn thành phố Hà Nội

GVHD: TS. Phan Phương Anh

Đinh Thị Thanh Huyền
15h-15h30 Nguyễn Hồng Hạnh

Đề tài: Sáng tạo truyền thống trong thực hành nghi lễ online tại chùa Bằng, quận Hoàng Mai, Hà Nội

GVHD: TS. Nguyễn Vũ Hoàng

Đinh Hồng Hải
15h30-16h Trần Thị Hồng

Đề tài: Lễ hội truyền thống làng Tam Sơn, phường Tam Sơn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh trong xã hội Việt Nam đương đại

GVHD: TS.Đinh Thị Thanh Huyền

Phan Phương Anh
16h-16h30 Trương Thụy Vi

Đề tài: Hàng hoá hoá di sản: Nghiên cứu trường hợp di sản thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt

GVHD: PGS.TS Đinh Hồng Hải

Nguyễn Vũ Hoàng
16h30-17h Hoàng Thị Vân

Đề tài: Vai trò của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Tư liệu tại Việt Nam: nghiên cứu trường hợp 82 bia Tiến sĩ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội

GVHD: TS. Phan Phương Anh

Đinh Thị Thanh Huyền