Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ

0 Comments

Vừa qua Khoa Nhân học đã tổ chức thành công Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho 02 học viên cao học khoá 2021, hội đồng chấm luận văn có sự tham gia của: PGS.TS. Nguyễn Văn Sửu, PGS.TS.Nguyễn Trường Giang, PGS.TS. Nguyễn Duy Thiệu, PGS.TS. Phạm Văn Lợi, PGS.TS. Phạm Văn Dương, Ts. Bùi Bích Lan, TS. Đinh Thị Thanh Huyền và TS. Phan Thị Ngọc.

Dưới đây là một số hình ảnh trong 02 buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ của 02 học viên người Lào.

HVCH KAOVANG VAYA với đề tài “Phân công lao động trong các hộ gia đình trồng rau ở làng Latkhoai, huyện Xaythany, thủ đô Viêng Chăn, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào”; chuyên ngành Nhân học do GS. Nguyễn Văn Chính hướng dẫn.

Và HVCH Malavanh THAMMAVONG với đề tài”Sự biến đổi lễ hội Phạ Vệt ở huyện Paklay, tỉnh Xaiyabouli từ đổi mới (1986) đến nay”; chuyên ngành Nhân học do PGS.TS Nguyễn Trường Giang hướng dẫn