Tổng kết một năm hỗ trợ cán bộ công bố quốc tế

0 Comments

Ngày 28 tháng 5 năm 2024, Khoa Nhân học tổng kết công tác hỗ trợ cán bộ công bố quốc tế. Xác định đây vừa là mục tiêu vừa là một trong các chiến lược để nâng cao khả năng nghiên cứu và chất lượng giảng dạy, trong năm học 2023-2024 Khoa Nhân học đã đề nghị Australian Volunteers Program cử TS. Annie Hilsdon đến Khoa làm việc, trực tiếp hỗ trợ Khoa trong hoạt động công bố quốc tế.
Kết thúc năm học 2023-2024, với vị trí là một chuyên gia tình nguyện Australia, TS. Annie Hilsdon đã trực tiếp hỗ trợ 16 cán bộ giảng viên và nghiên cứu sinh của Khoa Nhân học và Trường công bố quốc tế. Một số thầy cô đã công bố các bài trên các tạp chí quốc tế chuyên ngành. Một số thầy cô và nghiên cứu sinh khác đang triển khai các bản thảo để công bố trong thời gian tới.
Ghi nhận hiệu quả và tác động quan trọng của chuyên gia tình nguyện quốc tế, Khoa Nhân học xây dựng kế hoạch mời TS. Annie Hilsdon tiếp tục hỗ trợ Khoa Nhân học công bố quốc tế trong năm học 2024-2025.