Seminar khoa học thường kỳ: “Giới, giới tính và toàn cầu hoá”

0 Comments

SEMINAR KHOA HỌC THƯỜNG KỲ

Vào lúc 9:30, thứ 6, ngày 21/12/2018 tại Khoa Nhân học đã diễn ra seminar khoa học với chủ đề: Giới, giới tính và toàn cầu hoá  của diễn giả: Sébastien Chauvin là giáo sư Viện Khoa học Xã hội, trường Đại học Lausanne, đồng sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Giới.

 

Đông đảo các nhà khoa học, học viên và sinh viên tham dự buổi semimar
Đông đảo các nhà khoa học, học viên và sinh viên tham dự buổi semimar

Sébastien Chauvin đã giảng dạy ở Pháp, Mỹ và Hà Lan, nơi ông là giám đốc của Trung tâm nghiên cứu giới tính và tính dục Amsterdam. Cùng với Laure Berenie, Alex Jaunait và Anne Revillard, ông là đồng tác giả cuốn “Nhập môn nghiên cứu về giới tính” (De Boeck, xuất bản lần thứ 2 năm 2012) và cuốn “Xã hội học về đồng tính” (La Découverte, 2013, bản dịch tiếng Ý năm 2017) cùng với Arnaud Lerch.

Diễn giả Sébastien Chauvin
Diễn giả Sébastien Chauvin

Nghiên cứu của ông tập trung vào giới tính, tình dục, sự bất bình đẳng giai cấp, di cư quốc tế, nghiên cứu xã hội học về việc làm và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Ông quan tâm đến các biến đổi hiện đại về bản dạng tính dục và giới trong bối cảnh bất bình đẳng xã hội, dân tộc và dân sự.

Thẻ:, , ,