Các kỹ năng quản lý, lãnh đạo trong nghiên cứu khoa học: Tọa đàm với cán bộ giảng dạy, nghiên cứu viên nữ Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN

0 Comments

Dự án sẽ cấp một khoản kinh phí hỗ trợ cho các thành viên tham gia có con nhỏ (01 triệu đồng/01 thành viên/01 tháng, trong vòng ít nhất 02 tháng) nhằm góp phần thúc đẩy cán bộ giảng dạy, nghiên cứu viên nữ chủ động, tích cực tham gia và hoàn thành các nội dung hoạt động của tọa đàm.

Năm 2021 Chính phủ Việt Nam đã ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 nhằm mục tiêu tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới trong rất nhiều lĩnh vực, bao gồm ngành giáo dục và đào tạo. Nhận thấy tầm quan trọng của việc thúc đẩy môi trường thuận lợi để phụ nữ và nam giới đều có thể tham gia và thụ hưởng mọi khía cạnh lợi ích của sự nghiệp học thuật, Chương trình tình nguyện Úc đã cấp khoản “Tài trợ hiệu quả tác động năm 2023 – 2024” cho Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn để hỗ trợ đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu viên nữ ở các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc, văn phòng, ban chức năng
Mục tiêu:    
– Tăng số lượng phụ nữ giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý chủ chốt;
– Tăng các sản phẩm nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng dạy, nghiên cứu viên nữ
– Giảm bớt gánh nặng thời gian dành cho công việc chăm sóc không lương của phụ nữ
Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn sẽ tổ chức lần lượt hai cuộc tọa đàm khoa học, bao gồm:
– Tọa đàm 1 về công tác quản lý, lãnh đạo trong nghiên cứu khoa học (dự kiến trung tuần tháng 11 năm 2023);
– Tọa đàm 2 về hoạt động nghiên cứu khoa học (dự kiến trung tuần tháng 2 năm 2024).

Các cán bộ giảng dạy, nghiên cứu viên nữ ở các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc, văn phòng, ban chức năng có thể đăng ký tham gia một hoặc cả hai cuộc Tọa đàm nêu trên,
Thời gian đăng ký: trước 17 giờ Thứ Hai, 23 tháng 10 năm 2023
Đăng ký tại đây
15 cán bộ giảng dạy, nghiên cứu viên nữ sẽ được chọn tham gia cuộc tọa đàm dự kiến diễn ra trong hai ngày về công tác quản lý, lãnh đạo trong nghiên cứu khoa học. Đối tượng tham gia là cán bộ giảng dạy, nghiên cứu viên nữ hiện đang giữ hoặc có nguyện vọng phấn đấu ứng tuyển, hoặc thuộc diện đối tượng nguồn cho các chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc phụ trách hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ tại các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc, văn phòng, ban chức năng của Nhà trường
Thành viên tham gia sẽ vận dụng các kiến thức, kỹ năng và động lực phấn đấu được truyền thụ từ hoạt động tập huấn để nâng cao thành tích công tác tại các vị trí quản lý, lãnh đạo hoặc phụ trách đang đảm nhiệm, hoặc để ứng tuyển vào các vị trí này trong Trường khi có cơ hội. Sau cuộc tọa đàm, các cố vấn hỗ trợ chuyên môn sẽ bố trí một buổi trao đổi cá nhân tiếp với từng thành viên. Mục đích buổi trao đổi hỗ trợ cá nhân này để giúp từng thành viên trau dồi các kỹ năng liên quan, gồm cả định hướng về các vị trí quản lý, lãnh đạo tiềm năng mà thành viên đó quan tâm ứng tuyển tại Trường và quá trình xây dựng, chuẩn bị thủ tục hồ sơ cần thiết.
Dự án sẽ cấp một khoản kinh phí hỗ trợ cho các thành viên tham gia có con nhỏ (01 triệu đồng/01 thành viên/01 tháng, trong vòng ít nhất 02 tháng) nhằm góp phần thúc đẩy cán bộ giảng dạy, nghiên cứu viên nữ chủ động, tích cực tham gia và hoàn thành các nội dung hoạt động của tọa đàm.
Tiêu chí xét tuyển:
– Học vị tiến sĩ hoặc bằng cấp tương đương;
– Trưởng hoặc phó trưởng đơn vị cấp Khoa/Bộ môn/Tổ chuyên môn;
– Có con dưới 16 tuổi
Các mốc thời gian quan trọng:
– Ngày 09 tháng 10 năm 2023: Bắt đầu đăng ký
– Ngày 23 tháng 10 năm 2023: Hết hạn đăng ký
– Ngày 27 tháng 10 năm 2023: Thông báo kết quả xét tuyển
– Tuần 13-17 tháng 11 năm 2023: Tổ chức Tọa đàm 1
Mọi câu hỏi, thắc mắc vui lòng liên hệ:
PGS.TS. Nguyễn Thu Hương, Khoa Nhân học: huongnt11@ussh.edu.vn
TS. Annie Hilsdon: Hilsdon.annemarie@gmail.com

Nguồn: ussh.vnu.edu.vn