Workshop (DOING) ETHNOGRAPHIC FIELDWORK: BETWEEN PARTICIPATION AND OBSERVATION

0 Comments

Từ ngày 08/10 đến ngày 11/10/2018. Khoa Nhân học sẽ tổ chức

Workshop (DOING) ETHNOGRAPHIC FIELDWORK:
BETWEEN PARTICIPATION AND OBSERVATION

Khóa học với sự tham gia của đông đảo các bạn sinh viên, học viên và NCS. Để theo dõi chương trình, xin cập nhật file đính kèm dưới đây:

Methodologies workshop syllabus (final version)

 

A conclusion should make the other 10% of the written assignment on a par with the introduction.
Thẻ: