Học bổng tiến sĩ Nhân học của Đại học Notre Dame,  Hoa Kỳ

0 Comments

Học bổng tiến sĩ Nhân học của Đại học Notre Dame, Hoa Kỳ

Chương trình tiến sĩ Nhân học Đại học Notre Dame được triển khai vào mùa thu năm 2014. Chương trình cam kết với sự phong phú và đa dạng của các học phần, xây dựng cầu nối giữa các phương pháp tiếp cận nhân văn và khoa học khác nhau. Chương trình sau đại học là một lựa chọn rất hấp dẫn cho sinh viên sau đại học. Với chỉ tiêu từ 5 đến 8 sinh viên sau đại học mỗi năm, mỗi sinh viên được chấp nhận nhận tài trợ đầy đủ trong năm năm (bao gồm miễn trừ học phí, chi tiêu cạnh tranh, du lịch hội nghị, cũng như tài trợ mùa hè). Tất cả các sinh viên tốt nghiệp trong vòng năm năm được cung cấp một vị trí nghiên cứu / giảng dạy sau tiến sĩ (giảng dạy từ 1-2 lớp trong năm), nơi có thể trau dồi kỹ năng giảng dạy và nộp ấn phẩm khi nộp đơn xin việc (https: //5plus1.nd.edu/).

Đơn đăng ký đến hạn vào ngày 1 tháng 12 năm 2018.

Thông tin chi tiết hơn về chương trình và tài trợ cụ thể xem tại http://anthropology.nd.edu/ và http://anthropology.nd.edu/graduate-program/.

It is not like the mathematical or medical fields that will involve numbers and graphs.
Thẻ:,