Hội thảo khoa học quốc gia “Nhân học và tộc người ở Việt Nam trong kỷ nguyên số”

0 Comments

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Hội thảo khoa học quốc gia
NHÂN HỌC VÀ TỘC NGƯỜI Ở VIỆT NAM TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

– Thời gian: 8h00, thứ Tư, ngày 06 tháng 12 năm 2023
– Địa điểm: Phòng 304, Nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH), số 336 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

8:00-8:15 ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU
– Phòng 304 nhà E, 336 Nguyễn Trãi | Room 304, E building, USSH
– Trực tuyến qua Zoom
8:30-10:00 Chủ trì:
Phát biểu khai mạc Hội thảo – Đại diện Ban Giám hiệu
PGS. TS. Lâm Bá Nam, Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam
PGS. TS. Nguyễn Văn Sửu, Trường Đại học KHXH&NV
1. PGS. TS. Nguyễn Văn Sửu, TS. Nguyễn Thuỷ Giang – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
“Di động tộc người ở Việt Nam trong kỷ nguyên số”

2. TS. Đinh Việt Hà – Viện Nghiên cứu Văn hoá, VASS
“Các hình thức sinh kế mới ở Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số (Nghiên cứu trường hợp một số người bán hàng trên TikTok và Facebook)”
3. PGS. TS. Đặng Thị Hoa – Viện Tâm lý học, VASS
“Tìm việc làm và sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ qua ứng dụng chuyển đổi số trong bối cảnh đại dịch Covid-19”
Người thảo luận: PGS. TS. Vương Xuân Tình
Trình bày: 15 phút/báo cáo
Thảo luận: 20 phút
10:00-10:15 Nghỉ giải lao
10:15-11:45 Chủ trì:
PGS. TS. Nguyễn Trường Giang – Trường Đại học KHXH&NV
TS. Nguyễn Vũ Hoàng – Trường Đại học KHXH&NV
1. PGS. TS. Vương Xuân Tình – Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam
“Bản sắc tộc người với mạng xã hội hiện nay”
2. TS. Bùi Minh Hào – Tạp chí Sông Lam, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An
“Thần thánh ẩn hình”: Điện thoại, internet và mạng xã hội với sự biến đổi đời sống của người Ơ Đu ở Nghệ An trong bối cảnh hiện nay”
3. ThS., NCS. Lý Viết Trường – Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, ĐHQGHN
“Đồng hành trong học tập và nghiên cứu: Câu chuyện tương hỗ giữa những người Nùng, Tày và Choang trong bối cảnh chuyển đổi số”
Người thảo luận: PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Bình
Trình bày: 15 phút/báo cáo
Thảo luận: 20 phút
11:45-12:00 PGS. TS. Nguyễn Văn Sửu: Phát biểu bế mạc hội thảo

Contact information: anthropology@ussh.edu.vn | Hotline: 0915026899