Thông báo tuyển sinh sau đại học ngành Nhân học năm 2023

0 Comments

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ NGÀNH NHÂN HỌC NĂM 2023

Nhân học (Anthropology) là một ngành khoa học cơ bản, thuộc nhóm ngành khoa học xã hội, ra đời từ thế kỷ XIX, có vị trí học thuật quan trọng, có ý nghĩa thựctiễn đặc biệt sâu sắc, đã và đang được triển khai đào tạo ở nhiều trường đại học trong khu vực và trên thế giới. Với đối tượng nghiên cứu là con người, Nhân học bao quát nhiều chủ đề, từ khía cạnh sinh học đến văn hóa – xã hội trong tất cả các lĩnh vực (sinh thái, kinh tế, văn hóa, xã hội, nghệ thuật, pháp luật, sức khỏe, v.v.) ở các không gian và thời gian khác nhau.

Nhân học văn hóa xã hội tìm hiểu về những biến đổi nội tại của các xã hội; về cuộc sống của những cộng đồng đa dạng về sắc tộc, đặc trưng văn hóa, như cư dân miền núi vùng cao, nông dân vùng đồng bằng, dân chài ở vùng sông nước, người buôn bán và thợ thủ công, và thị dân ở khu vực đô thị; về đời sống tôn giáo, nghiên cứu về các chủ đề quan trọng như ngôn ngữ, hệ thống xã hội, tổ chức xã hội, sinh kế, chính trị, sinh thái, tâm lý, nghệ thuật, v.v., của con người nhằm giải mã những nét tương đồng và sự khác biệt của các cộng đồng dân cư hay các tộc người khác nhau.
Dù lĩnh vực nghiên cứu của Nhân học rất đa dạng, một điểm nổi bật và nhất quán của ngành học là cách tiếp cận toàn diện (holistic), tích hợp các kiến thức sinh học với văn hóa, xã hội, v.v. để phân tích và giải thích về con người, văn hóa và xã hội loài người.

Phương châm đào tạo mang lại cho các nhà Nhân học tương lai những tri thức sâu rộng, kỹ năng nghề nghiệp có tính hệ thống giúp cho người học tiếp cận được những cơ hội nghề nghiệp rộng mở và đa dạng. Tốt nghiệp ngành Nhân học, người học có thể làm việc tại các cơ quan, tổ chức liên quan đến con người, văn hoá, dân tộc và phát triển ở trong nước và nước ngoài.
Năm 2023, Khoa Nhân học tuyển sinh Sau đại học với các thông tin cụ thể như sau:
TIẾN SĨ ngành NHÂN HỌC: 
+ Ngành đúng/Phù hợp 1: Nhân học, chuyên ngành Dân tộc học, Lịch sử văn hoá thuộc ngành Lịch sử
+ Ngành phù hợp 2: Văn hoá học, Văn hoá dân tộc thiểu số Việt Nam, Xã hội học, Tâm lý học, Công tác xã hội, Việt Nam học
THẠC SĨ ngành NHÂN HỌC:
+ Ngành đúng/ngành phù hợp: Nhân học, Lịch sử (chuyên ngành Dân tộc học)
+ Ngành phù hợp 1 (cần Bổ túc kiến thức): Xã hội học, Công tác xã hội, Tâm lý học, Việt Nam học, Văn hoá học, Chính trị học, Văn hoá dân tộc thiểu số Việt Nam, Bảo tàng học

Thời gian đăng kí: 
Đợt 1 đến ngày 14/04/2023
Đợt 2 đến ngày 30/08/2023
Phương thức tuyển sinh:
THẠC SĨ: Áp dụng xét tuyển thẳng và xét tuyển (đánh giá hồ sơ và phỏng vấn).
TIẾN SĨ: Xét tuyển hồ sơ chuyên môn.
Thí sinh NGÀNH PHÙ HỢP đăng ký sớm để nhận được sự hỗ trợ về học bổ túc kiến thức theo quy định.
+ Dự tuyển trình độ thạc sĩ: 300.000đ/thí sinh
+ Dự tuyển tiến sĩ:
* Từ cử nhân: 500.000đ/thí sinh
* Từ thạc sĩ: 260.000đ/thí sinh
Thông tin chi tiết về tuyển sinh sau đại học:
https://tuyensinh.ussh.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-sau-dai-hoc-nam-2023.html
Liên hệ:
Phòng Đào tạo (Phòng 607, nhà E), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Thông tin tư vấn về chuyên môn:
Khoa Nhân học, Phòng 308 nhà A,
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân,Hà Nội
Hotline: 0941.903.855
Email: anthropology@ussh.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/Khoanhanhoc