SEMINAR KHOA HỌC THƯỜNG KỲ:Tập quán chăm sóc sức khoẻ của người Thái ở vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La: nghiên cứu tổng quan

0 Comments

SEMINAR KHOA HỌC THƯỜNG KỲ
9:30, thứ 3, ngày 13/11/2018
Chủ đề: Tập quán chăm sóc sức khoẻ của người Thái ở vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La: nghiên cứu tổng quan
Về diễn giả: Ths. Lương Minh Ngọc tốt nghiệp đại học chuyên ngành Dân tộc học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2008. Nhận bằng thạc sĩ tại trường đại học Leiden, Hà Lan năm 2012 sau khi bảo vệ luận văn “The Local Elite in Transformation during the period of Ethical policy ca. 1900 – 1942”. Hiện đang làm nghiên cứu sinh năm thứ hai tại Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN. Hướng nghiên cứu quan tâm: nhân học y tế, nhân học phát triển.
Tóm tắt: Ở Việt Nam, các dự án phát triển thuỷ điện đã và đang tác động đến đời sống người dân đặc biệt là cộng đồng phải di dời để nhường đất phục vụ xây dựng công trình thuỷ điện. Hệ quả của quá trình tái định cư bắt buộc là cộng đồng phải chịu nhiều biến động trong đời sống kinh tế và xã hội. Trong bối cảnh ở khu vực tái định cư bắt buộc, nghiên cứu này quan tâm xem xét những thay đổi trong tập quán chăm sóc sức khoẻ của cộng đồng (cụ thể là người Thái ở một số khu tái định cư thuỷ điện Sơn La) đã và đang diễn ra như thế nào. Nghiên cứu này hướng tới lí giải sự thích ứng của cộng đồng người Thái trong việc chăm sóc sức khoẻ trước những biến động của đời sống tại nơi ở mới.
Ngôn ngữ trình bày: tiếng Việt

Gemeinsam werden texte geschrieben, prsentationen gehalten und projekte verwirklicht im kurs film studies wurde beispielsweise jede woche im universittseigenen kino ein film angeschaut, ber den dann gesprochen wurde.