Lịch sử hình thành và phát triển

0 Comments

Khoa Nhân học thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) là một trong những trung tâm nghiên cứu, đào tạo Nhân học hàng đầu ở Việt Nam.
Với một truyền thống lâu đời, được xây dựng và phát triển trên nền tảng Bộ môn Dân tộc học thuộc Khoa Lịch sử của Nhà trường, lịch sử của Khoa Nhân học đã trải qua nhiều bước phát triển quan trọng:
– 1960: thành lập Tổ Dân tộc học thuộc Khoa Lịch sử, Đại học Tổng hợp Hà Nội.
– 1967: thành lập Bộ môn Dân tộc học thuộc Khoa Lịch sử, Đại học Tổng hợp Hà Nội.
– 2004: đổi tên Bộ môn Dân tộc học thành Bộ môn Nhân học thuộc Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.
– 2010: thành lập Bộ môn Nhân học trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.
– 2015: thành lập Khoa Nhân học thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.
Sau hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Khoa Nhân học hiện nay là cơ sở giáo dục đại học duy nhất ở Việt Nam đào tạo Nhân học một cách có hệ thống từ bậc đại học đến thạc sĩ và tiến sĩ.