Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Khoa Nhân học

0 Comments

Công tác phát triển Đảng luôn được xem là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng nhằm bổ sung đội ngũ đảng viên có chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, đồng thời cũng là nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng. Thực hiện Quyết định 343 – QĐ/ĐU ngày 16/11/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, sáng ngày 29/12/2017, Chi bộ Khoa Nhân học đã tiến hành tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới đối với 01 quần chúng ưu tú Trần Thị Nhàn.

Buổi lễ kết nạp đảng viên diễn ra trong không khí trang nghiêm, theo đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Tham dự buổi lễ gồm tất cả các đồng chí đảng viên, quần chúng ưu tú của đơn vị.

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Nguyễn Văn Sửu đã công bố và trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho đồng chí Trần Thị Nhàn.

(Đồng chí Nguyễn Văn Sửu – Bí thư Chi bộ Khoa Nhân học đọc quyết định kết nạp cho đảng viên mới Trần Thị Nhàn)


(Đồng chí Nguyễn Văn Sửu – Bí thư Chi bộ Khoa Nhân học trao quyết định kết nạp cho đảng viên mới Trần Thị Nhàn)

Trong không khí trang nghiêm, cùng sự chứng kiến của tất cả các đảng viên trong chi bộ, đồng chí Trần Thị Nhàn đã đọc lời tuyên thệ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ.

(Đồng chí Trần Thị Nhàn đọc lời tuyên thệ)

(Đồng chí Trần Thị Nhàn chụp ảnh kỉ niệm cùng toàn thể các đảng viên chi bộ Khoa Nhân học)

Đồng chí Nguyễn Văn Sửu – Bí thư Chi bộ đã phát biểu giao nhiệm vụ: Trong thời gian tới đảng viên mới cần thực hiện đúng các nhiệm vụ của người đảng viên; trau dồi phẩm chất đạo đức; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao năng lực; liên hệ chặt chẽ với cấp ủy địa phương nơi cư trú; phấn đấu liên tục, học hỏi kinh nghiệm của các đảng viên đi trước và phải luôn nêu cao tính Đảng và phân công đồng chí Đảng viên tiếp tục hướng dẫn cho đồng chí Đảng viên mới. Đồng chí đảng viên mới tiếp thu nhiệm vụ được phân công và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu không ngừng để nâng cao tinh thần cách mạng, trao dồi hiểu biết về chính trị, nghiệp vụ cũng như rèn luyện những kĩ năng của một người đảng viên trong thời kỳ mới./

Usually writers start introduction from a wide part – background and definitions and slowly narrow them down until admission essay writing service they come to the thesis statement.
Thẻ:,