LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA HỌC VIÊN NGÔ THỊ THẢO TRANG

0 Comments

Thực hiện theo QĐ về việc thành lập HĐ chấm luận văn Thạc sĩ số 1919/QĐ-XHNV ngày 15/10/2020 của Hiệu Trưởng Trường ĐH KHXH và NV cho HVCH Ngô Thị Thảo Trang với đề tài Giao thoa văn hóa trong ẩm thực Hàn Quốc tại Việt Nam qua nghiên cứu các nhà hàng Hàn Quốc ở quận Thanh Xuân, Hà Nội chuyên ngành Nhân học do TS Lâm Minh Châu hướng dẫn. Khoa Nhân học tiến hành tổ chức HĐ chấm  luận văn cho học viên vào 14h00, thứ tư, ngày 4/11/2020, tại Phòng 314 nhà A, Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

 

Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ và học viên Ngô Thị Thảo Trang
Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ và học viên Ngô Thị Thảo Trang