Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia của NCS Hoàng Thị Lê Thảo

0 Comments

Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia của NCS Hoàng Thị Lê Thảo

Sáng ngày 30 tháng 12 năm 2021, nghiên cứu sinh Hoàng Thị Lê Thảo, QH-2013-X– Khoa Nhân học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Dân tộc học với đề tài Chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ các dân tộc Tày, Nùng ở huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn trong lao động xuyên biên giới Việt Nam – Trung Quốc  do PGS. TS. Lâm Bá Nam, PGS.TS Vương Xuân Tình hướng dẫn tại Phòng 302, nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hội đồng chấm Luận án gồm 7 thành viên do PGS.TS Phạm Quang Hoan làm Chủ tịch Hội đồng.

NCS dành nhiều tâm huyết, đầu tư nghiên cứu và hoàn thành luận án. Luận án của NCS Hoàng Thị Lê Thảo đã được Hội đồng chấm Luận án ghi nhận và đánh giá 2/7/7 phiếu xuất sắc.

NCS chụp ảnh cùng Hội đồng.

NCS chụp ảnh cùng tập thể Người hướng dẫn.